Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,40
-1,07
2019-10-03
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,87
2019-10-01
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,05
-2,62
2019-10-01
GPW Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.
39,95
+0,13
2019-09-04
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
40,10
-0,37
2019-08-07
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.
40,00
-0,13
2019-08-06
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2019
39,40
+1,52
2019-07-31
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
38,90
0,00
2019-07-15
GPW Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43,90
+0,91
2019-07-11
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
43,35
+0,12
2019-07-03
GPW Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
43,15
+1,27
2019-06-19
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 r.
41,80
0,00
2019-06-17
GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 r.
40,25
+2,24
2019-06-17
GPW Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
40,25
+0,87
2019-06-14
GPW Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.
40,30
+0,50
2019-05-27
GPW Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad
39,75
+1,13
2019-05-20
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
38,45
+2,47
2019-05-15
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2018
38,10
-0,39
2019-04-30
GPW Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
41,50
+0,24
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona