Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-19
GPW Pozytywna decyzja NCBiR ws. dofinansowania prac nad budową Platformy Transakcyjnej
41,65
0,00
2019-03-29
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
38,80
+0,52
2019-03-29
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
38,80
+0,52
2019-03-29
GPW Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy
38,80
+0,52
2019-03-29
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych GK GPW
38,80
+0,52
2019-03-14
GPW Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B
38,80
+0,52
2019-02-28
GPW R /: formularz raportu rocznego
40,60
-0,99
2019-02-28
GPW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
40,60
-0,99
2019-01-11
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
38,55
+0,91
2018-11-27
GPW QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
36,80
0,00
2018-11-27
GPW Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
35,65
+3,23
2018-10-30
GPW QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
38,90
0,00
2018-08-22
GPW Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
40,80
0,00
2018-08-22
GPW Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
40,80
+0,98
2018-07-31
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
38,70
0,00
2018-07-19
GPW Uprawomocnienie się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zgód na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy
36,65
+2,05
2018-07-16
GPW Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2018-2020
39,10
+2,17
2018-07-13
GPW Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy
38,95
+0,13
2018-07-04
GPW Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
36,90
0,00
2018-06-21
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 czerwca 2018 r.
35,90
+0,28
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona