Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-05-26
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
39,30
-0,25
2020-05-18
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2019
39,00
+1,03
2020-05-14
GPW QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
40,60
0,00
2020-04-27
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
36,80
+8,29
2020-04-17
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
35,10
+2,85
2020-04-07
GPW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
37,90
0,00
2020-04-07
GPW R /: formularz raportu rocznego
37,90
0,00
2020-04-01
GPW Zawiązanie rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT
33,80
0,00
2020-04-01
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej
33,80
0,00
2020-03-25
GPW Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.
33,15
+0,60
2020-03-09
GPW Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
39,05
-2,56
2020-03-02
GPW Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
38,00
+3,16
2020-01-16
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
40,85
+1,84
2019-12-23
GPW Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
40,75
-0,37
2019-11-29
GPW Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe"
39,05
-0,38
2019-11-06
GPW Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
38,90
-0,51
2019-10-30
GPW QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
37,85
0,00
2019-10-10
GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,40
-1,07
2019-10-03
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,87
2019-10-01
GPW Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.
40,05
-2,62
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona