Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 835119 347132 072129 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1728 35015 6542 586
Zysk (strata) brutto4 1058 81016 8461 462
Zysk (strata) netto2 4757 42113 1372 503
Przepływy netto-7 205-23 5628 57823 629
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9 471-9 27713 58747 018
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 175-11 832-8 854-11 087
Przepływy netto z działalności finansowej-909-2 4533 846-12 302
Aktywa razem389 542388 209386 172399 143
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania140 768141 934145 454171 874
Zobowiązania długoterminowe17 65016 72914 20114 599
Zobowiązania krótkoterminowe123 118125 205131 253157 275
Kapitał własny242 360240 057234 670221 343
Kapitał zakładowy7 2867 2867 2867 286
Liczba akcji (tys. szt.)7 285,507 285,507 285,507 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,2732,9532,2130,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,341,021,800,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów408 365357 853491 084566 004
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 86013 92811 08314 985
Zysk (strata) brutto13 98913 83211 03415 508
Zysk (strata) netto12 1389 4728 4039 783
Przepływy netto42 152-39 7023 732-12 269
Przepływy netto z działalności operacyjnej90 797-37 40617 047-21 338
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31 972-9 373-1 011-3 034
Przepływy netto z działalności finansowej-16 6737 077-12 30412 103
Aktywa razem399 143359 433329 307400 492
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania171 874140 364118 081198 271
Zobowiązania długoterminowe14 59916 17611 70012 140
Zobowiązania krótkoterminowe157 275124 188106 381186 131
Kapitał własny221 343211 678204 393196 394
Kapitał zakładowy7 2867 2867 2867 285
Liczba akcji (tys. szt.)7 285,507 285,507 285,507 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,3829,0528,0526,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,671,301,151,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport