Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 04622 66127 70533 093
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-287-1 582-2901 521
Zysk (strata) brutto-622-1 631-4311 484
Zysk (strata) netto-624-1 313-2571 284
Przepływy netto-743-2 0731 333228
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 0727271 2634 363
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-332-672-620-633
Przepływy netto z działalności finansowej-3 483-2 128690-3 502
Aktywa razem57 75658 31660 70156 389
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 78934 70334 67929 691
Zobowiązania długoterminowe11 74512 51712 2264 273
Zobowiązania krótkoterminowe23 04422 18622 45325 418
Kapitał własny21 91022 55625 13825 982
Kapitał zakładowy2 4852 4852 4852 485
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,032 485,032 485,032 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,829,0810,1210,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,25-0,53-0,100,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów108 792110 32294 37387 601
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 0485 0577351 990
Zysk (strata) brutto2 7554 6495842 135
Zysk (strata) netto2 3253 7874171 572
Przepływy netto-287-3 5372 774-1 307
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 6324 0475 8576 290
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 391-1 836-458-1 338
Przepływy netto z działalności finansowej-4 528-5 748-2 625-6 259
Aktywa razem56 38957 86456 66552 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 69131 10031 22224 999
Zobowiązania długoterminowe4 2734 6466 3884 532
Zobowiązania krótkoterminowe25 41826 45424 83420 467
Kapitał własny25 98226 74625 44327 511
Kapitał zakładowy2 4852 4852 4852 485
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,032 485,032 485,032 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,4610,7610,2411,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,941,520,170,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport