Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów754 016840 185823 099772 645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej81 748125 407101 17176 409
Zysk (strata) brutto75 476122 11994 33571 767
Zysk (strata) netto62 37999 01975 54757 949
Przepływy netto-20 698-77 28243 09657 795
Przepływy netto z działalności operacyjnej142 898159 289137 489123 151
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-54 234-45 170-92 010-52 432
Przepływy netto z działalności finansowej-109 362-191 401-2 383-12 924
Aktywa razem2 778 5102 899 9992 986 8242 910 270
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 300 0051 483 2321 679 1161 446 878
Zobowiązania długoterminowe560 337391 720383 459379 962
Zobowiązania krótkoterminowe739 6681 091 5121 295 6571 066 916
Kapitał własny1 477 1731 415 6031 306 6591 462 424
Kapitał zakładowy67 82567 82567 76367 763
Liczba akcji (tys. szt.)9 569,959 569,959 521,709 521,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)154,35147,92137,23153,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,5210,357,936,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 189 9453 033 3052 697 0982 319 104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej384 735336 553297 055279 686
Zysk (strata) brutto363 697316 681293 989267 480
Zysk (strata) netto294 894268 233236 872277 890
Przepływy netto2 91121 7693 9702 238
Przepływy netto z działalności operacyjnej562 827293 287276 075315 122
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-243 846-228 709-187 266-270 102
Przepływy netto z działalności finansowej-316 070-42 809-84 839-42 782
Aktywa razem2 778 5102 779 8482 499 3762 322 835
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 300 0051 382 8061 135 998917 474
Zobowiązania długoterminowe560 337314 663270 103227 631
Zobowiązania krótkoterminowe739 6681 068 143865 895689 843
Kapitał własny1 477 1731 396 2511 362 8171 405 361
Kapitał zakładowy67 82567 76367 70467 534
Liczba akcji (tys. szt.)9 569,959 521,709 521,709 453,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)154,35146,64143,13148,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)30,8228,1724,8829,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport