Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
436 920 465 166 471 878 465 442
57 731 89 743 82 370 58 072
54 431 84 862 77 753 53 767
43 910 67 852 61 761 45 330
-45 813 -220 024 93 363 112 914
22 981 175 485 163 256 194 650
-67 167 -91 706 -66 073 -77 936
-1 627 -303 803 -3 820 -3 800
3 581 570 3 550 140 3 800 289 3 694 210
1 238 625 1 189 554 1 507 882 1 465 148
653 819 696 366 760 072 1 063 076
584 806 493 188 747 810 402 072
2 332 890 2 350 110 2 282 258 2 218 975
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
68,59 69,09 67,10 65,24
1,29 2,00 1,82 1,33
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
1 786 265 1 885 371 2 013 568 1 899 830
237 007 -326 221 362 315 424 803
223 645 -343 049 345 854 413 729
181 536 -279 843 272 845 329 417
279 069 66 556 -16 523 91 453
675 791 729 575 712 863 726 043
-285 364 -440 680 -716 887 -639 154
-111 358 -222 339 -12 499 4 564
3 800 289 3 644 024 4 364 415 3 844 130
1 507 882 1 521 402 1 840 588 1 388 599
760 072 1 117 284 1 171 281 579 631
747 810 404 118 669 307 808 968
2 282 258 2 112 919 2 514 338 2 445 227
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
67,10 62,12 73,92 71,89
5,34 -8,23 8,02 9,69
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
BOGDANKA 67,20 +0,45 0,11
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MNI 0,05 +25,00 0,01
MOSTOSTAL WARSZAWA 7,03 +15,82 0,25
ALTA 2,86 +12,16 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBS FINANSE 0,77 -9,41 0,00
WIKANA 1,10 -8,33 0,05
HUBSTYLE 0,74 -7,50 0,02