Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów479 685457 255398 697473 189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 57549 52928 509655 384
Zysk (strata) brutto13 21751 12128 529648 944
Zysk (strata) netto9 74443 17322 960524 257
Przepływy netto47 968-85 408-133 632147 812
Przepływy netto z działalności operacyjnej144 344174 33641 559259 166
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-20 428-258 790-98 258-109 589
Przepływy netto z działalności finansowej-75 948-954-76 933-1 765
Aktywa razem4 095 3614 153 3454 077 2514 158 872
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 122 5611 190 2051 152 5551 257 345
Zobowiązania długoterminowe530 956533 833517 314512 435
Zobowiązania krótkoterminowe591 605656 372635 241744 910
Kapitał własny2 962 6622 952 9182 914 4852 891 525
Kapitał zakładowy301 158301 158301 158301 158
Liczba akcji (tys. szt.)34 013,5934 013,5934 013,5934 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)87,1086,8285,6985,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,291,270,6815,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 780 3211 786 2651 885 3712 013 568
Zysk (strata) z działalności operacyjnej847 270237 007-326 221362 315
Zysk (strata) brutto828 761223 645-343 049345 854
Zysk (strata) netto667 613181 536-279 843272 845
Przepływy netto-106 178279 06966 556-16 523
Przepływy netto z działalności operacyjnej608 517675 791729 575712 863
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-372 052-285 364-440 680-716 887
Przepływy netto z działalności finansowej-342 643-111 358-222 339-12 499
Aktywa razem4 158 8723 800 2893 644 0244 364 415
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 257 3451 507 8821 521 4021 840 588
Zobowiązania długoterminowe512 435760 0721 117 2841 171 281
Zobowiązania krótkoterminowe744 910747 810404 118669 307
Kapitał własny2 891 5252 282 2582 112 9192 514 338
Kapitał zakładowy301 158301 158301 158301 158
Liczba akcji (tys. szt.)34 013,5934 013,5934 013,5934 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)85,0167,1062,1273,92
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)19,635,34-8,238,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport