Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
398 697 473 189 405 046 436 920
28 509 655 384 44 412 57 731
28 529 648 944 40 524 54 431
22 960 524 257 31 594 43 910
-133 632 147 812 11 847 -45 813
41 559 259 166 150 885 22 981
-98 258 -109 589 -103 590 -67 167
-76 933 -1 765 -35 448 -1 627
4 077 251 4 158 872 3 630 443 3 581 570
1 152 555 1 257 345 1 255 967 1 238 625
517 314 512 435 593 493 653 819
635 241 744 910 662 474 584 806
2 914 485 2 891 525 2 364 484 2 332 890
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
85,69 85,01 69,52 68,59
0,68 15,41 0,93 1,29
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
1 780 321 1 786 265 1 885 371 2 013 568
847 270 237 007 -326 221 362 315
828 761 223 645 -343 049 345 854
667 613 181 536 -279 843 272 845
-106 178 279 069 66 556 -16 523
608 517 675 791 729 575 712 863
-372 052 -285 364 -440 680 -716 887
-342 643 -111 358 -222 339 -12 499
4 158 872 3 800 289 3 644 024 4 364 415
1 257 345 1 507 882 1 521 402 1 840 588
512 435 760 072 1 117 284 1 171 281
744 910 747 810 404 118 669 307
2 891 525 2 282 258 2 112 919 2 514 338
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
85,01 67,10 62,12 73,92
19,63 5,34 -8,23 8,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 60,00 +0,33 0,71
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PZ Cormay SA 1,21 +17,48 3,20
Qumak SA 1,67 +12,84 0,58
Magna Polonia SA 0,34 +9,68 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Coal Energy SA 0,40 -14,89 0,00
Alta SA 2,92 -8,75 0,01
Awbud SA 1,05 -8,70 0,01