Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE:
Zarobki w Polsce rozczarowały. GUS podał dane

Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
457 255 398 697 473 189 405 046
49 529 28 509 655 384 44 412
51 121 28 529 648 944 40 524
43 173 22 960 524 257 31 594
-85 408 -133 632 147 812 11 847
174 336 41 559 259 166 150 885
-258 790 -98 258 -109 589 -103 590
-954 -76 933 -1 765 -35 448
4 153 345 4 077 251 4 158 872 3 630 443
1 190 205 1 152 555 1 257 345 1 255 967
533 833 517 314 512 435 593 493
656 372 635 241 744 910 662 474
2 952 918 2 914 485 2 891 525 2 364 484
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
86,82 85,69 85,01 69,52
1,27 0,68 15,41 0,93
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
1 780 321 1 786 265 1 885 371 2 013 568
847 270 237 007 -326 221 362 315
828 761 223 645 -343 049 345 854
667 613 181 536 -279 843 272 845
-106 178 279 069 66 556 -16 523
608 517 675 791 729 575 712 863
-372 052 -285 364 -440 680 -716 887
-342 643 -111 358 -222 339 -12 499
4 158 872 3 800 289 3 644 024 4 364 415
1 257 345 1 507 882 1 521 402 1 840 588
512 435 760 072 1 117 284 1 171 281
744 910 747 810 404 118 669 307
2 891 525 2 282 258 2 112 919 2 514 338
301 158 301 158 301 158 301 158
34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
85,01 67,10 62,12 73,92
19,63 5,34 -8,23 8,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
LW Bogdanka SA 59,50 -0,50 3,18
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Patentus SA 1,27 +19,81 0,07
Starhedge SA 0,49 +19,51 0,00
Braster SA 1,40 +17,65 0,64
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,01 -50,00 0,00
PBS Finanse SA 0,35 -22,22 0,00
OT Logistics SA 7,40 -15,43 0,02