Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-28
PRT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
3,13
0,00
2020-01-24
PRT Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji.
3,15
0,00
2020-01-08
PRT Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego.
3,20
+5,00
2019-12-06
PRT Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
3,48
-0,86
2019-11-29
PRT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,45
0,00
2019-11-20
PRT Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023.
3,50
0,00
2019-10-23
PRT Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
3,47
+5,19
2019-10-04
PRT Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.
3,74
-3,74
2019-09-30
PRT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,75
0,00
2019-09-26
PRT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
3,75
0,00
2019-09-24
PRT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
3,75
0,00
2019-09-24
PRT Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
3,75
0,00
2019-09-24
PRT Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
3,75
0,00
2019-09-23
PRT Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
3,75
0,00
2019-09-23
PRT Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
3,75
0,00
2019-09-20
PRT Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
3,75
0,00
2019-09-16
PRT Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
3,66
+2,46
2019-09-13
PRT Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.
3,66
0,00
2019-08-30
PRT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r.
3,69
0,00
2019-08-28
PRT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
3,75
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona