Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 23524 63025 53424 114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3917402 041-1 012
Zysk (strata) brutto654051 857-360
Zysk (strata) netto-303-262811-1 103
Przepływy netto1 887676-522-1 026
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 3541 692-2 0451 536
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej181-98-273409
Przepływy netto z działalności finansowej-1 648-9181 796-2 971
Aktywa razem101 584102 398105 27587 293
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 47348 45051 32733 505
Zobowiązania długoterminowe20 55316 61121 5996 483
Zobowiązania krótkoterminowe25 92031 83929 72827 022
Kapitał własny53 28252 11252 13752 157
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,802,742,742,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,010,04-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów104 233112 074107 553102 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7387 2887 15811 557
Zysk (strata) brutto2 6097 4728 60111 868
Zysk (strata) netto-5362 1293 2496 251
Przepływy netto-2 446-4 3006 151-2 315
Przepływy netto z działalności operacyjnej8204 20414 1053 449
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-749-3 425-1 584-1 161
Przepływy netto z działalności finansowej-2 517-5 079-6 370-4 603
Aktywa razem87 29387 64985 00081 669
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 50531 84124 71919 643
Zobowiązania długoterminowe6 4836 2926 4987 595
Zobowiązania krótkoterminowe27 02225 54918 22112 048
Kapitał własny52 15754 10958 64560 754
Kapitał zakładowy9 5729 5729 5729 572
Liczba akcji (tys. szt.)19 022,1019 022,1019 022,1019 022,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,742,853,083,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,110,170,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport