Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2019 r.
30,45
-3,78
2019-10-04
MDG Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
29,50
-0,68
2019-09-11
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2019 r.
31,00
0,00
2019-09-03
MDG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31,00
-0,32
2019-08-13
MDG Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
30,80
+1,62
2019-08-13
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2019 r.
30,80
0,00
2019-07-25
MDG Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
29,90
0,00
2019-07-22
MDG Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
30,10
0,00
2019-07-11
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2019 r.
30,75
+1,79
2019-06-26
MDG Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
28,50
-3,16
2019-06-26
MDG Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
28,50
-3,16
2019-06-26
MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
28,50
-3,16
2019-06-25
MDG Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki
28,25
-0,88
2019-06-21
MDG Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
28,60
-1,40
2019-06-18
MDG Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok oraz pozostałe uchwały Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
28,00
+1,79
2019-06-12
MDG Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
27,45
-1,64
2019-06-11
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2019 r.
27,95
-1,61
2019-06-11
MDG Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
27,95
+0,18
2019-06-05
MDG Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego
27,80
+0,72
2019-06-05
MDG Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
27,80
+0,72
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona