Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 90564 66358 28285 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 9513 182-2 16815 423
Zysk (strata) brutto-3 7663 242-2 21330 756
Zysk (strata) netto-3 1272 838-1 73113 895
Przepływy netto-3 380-9 839-19 53619 879
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 9751 035-1 89428 219
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 450-6 457-10 699-7 685
Przepływy netto z działalności finansowej8 045-4 417-6 943-655
Aktywa razem288 809292 108271 343262 899
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania80 07178 63860 17446 832
Zobowiązania długoterminowe21 07521 14422 6852 811
Zobowiązania krótkoterminowe58 99657 49437 48944 021
Kapitał własny212 105215 985213 385217 949
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,947,076,987,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,100,09-0,060,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów246 274247 441231 773213 696
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 82421 17721 58131 286
Zysk (strata) brutto36 61026 96438 63830 785
Zysk (strata) netto17 36521 72835 81546 307
Przepływy netto-29 8249 04811 91811 606
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 96833 47730 05911 124
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-18 162-17 100-5 437482
Przepływy netto z działalności finansowej-2 694-7 329-12 7040
Aktywa razem262 899241 876231 679194 965
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 83238 59742 80029 198
Zobowiązania długoterminowe2 8111 21800
Zobowiązania krótkoterminowe44 02137 37942 80029 198
Kapitał własny217 949203 279188 879165 767
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,136,656,185,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,570,711,171,51
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport