Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-20
MRB Korekta raportu bieżącego nr 11/2020
1,06
-0,94
2020-02-17
MRB Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
1,05
-0,95
2020-02-17
MRB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku
1,05
-0,95
2020-02-17
MRB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania
1,05
-0,95
2020-02-14
MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim
1,04
-1,44
2020-02-04
MRB Informacja o wyborze oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu
1,03
+8,25
2020-01-27
MRB Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.
1,08
-2,76
2020-01-27
MRB Rozpoczęcie procedury wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1,08
0,00
2020-01-21
MRB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,13
-1,33
2020-01-17
MRB Podpisanie umowy na budowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy
1,09
+1,83
2020-01-13
MRB Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
1,10
-1,82
2020-01-10
MRB Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta
1,09
0,00
2020-01-09
MRB Podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulicy Jana Kazimierza w Warszawie
1,10
-0,91
2020-01-03
MRB Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.
1,09
+2,75
2019-12-23
MRB Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78
1,03
+0,48
2019-12-20
MRB Rozliczenie przymusowego wykupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.
1,04
-0,96
2019-12-18
MRB Wybór oferty na budowę szkoły w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
1,04
0,00
2019-12-17
MRB Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji JHM DEVELOPMENT S.A.
1,02
0,00
2019-12-13
MRB Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.
1,02
-0,98
2019-12-13
MRB Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.
1,02
-0,98
  • Poprzednia strona
  • z 43
  • Następna strona