Notowania

OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101-2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-996-938-1 445-2 021
Zysk (strata) brutto-863-764-1 246-1 811
Zysk (strata) netto-863-764-1 246-1 811
Przepływy netto-2 645-5 019-6 413-5 356
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 042-1 552-2 5301 916
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 295-9 793-8 719-12 626
Przepływy netto z działalności finansowej6 6926 3254 8365 354
Aktywa razem85 12785 97286 92986 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 0475 3895 9294 124
Zobowiązania długoterminowe2 2952 2702 24376
Zobowiązania krótkoterminowe2 7513 1193 6864 048
Kapitał własny80 08180 58381 00181 892
Kapitał zakładowy137137137137
Liczba akcji (tys. szt.)13 670,0013 670,0013 670,0013 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,865,895,925,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,06-0,06-0,09-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 120-2 576-2 524-793
Zysk (strata) brutto-4 449-2 400-2 424-559
Zysk (strata) netto-4 449-2 400-2 424-559
Przepływy netto38 66710 669-4 1614 403
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 889-600-1 441-1 530
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 377-24 003-14 564-12 378
Przepływy netto z działalności finansowej70 93435 27211 84318 311
Aktywa razem86 01634 56915 51516 521
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1244 8472 5081 093
Zobowiązania długoterminowe76151490
Zobowiązania krótkoterminowe4 0484 6972 4581 093
Kapitał własny81 89229 72213 00715 428
Kapitał zakładowy1371173030
Liczba akcji (tys. szt.)13 670,0011 670,0011 670,0011 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,992,551,111,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,33-0,21-0,21-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport