Notowania

Opis spółki

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Adres
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon
+48 22 2053000
Fax
+48 22 2053001
Adres www
www.quercustfi.pl
E-mail
biuro@quercustfi.pl
Prezes
Buczek Sebastian
NIP
1080003520
Regon
141085990
KRS
0000288126
ISIN
PLQRCUS00012
Numer EKD
66.30
EKD
działalność związania z zarządzaniem funduszami
Audytor
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.

Udział w indeksach

IndeksPakietProcentowy wpływ na indeks (%)Wpływ na zmianę indeksu (%)Udział w obrocie indeksu (%)
InvestorMS
27 248 441
0,0900
-0,0016
0,07
WIG
27 248 000
0,0200
-0,0004
0,01
WIG-Poland
27 248 000
0,0200
-0,0004
0,01

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Buczek Sebastian
Prezes Zarządu
2016-04-27
Paderewski Artur
Wiceprezes Zarządu
2016-04-27
Płuska Piotr
Wiceprezes Zarządu
2016-04-27
Cichoń Paweł
Wiceprezes Zarządu
2016-04-27
Radziwił Maciej
Przewodniczący RN
2016-04-27
Nowicki Janusz
Wiceprzewodniczący RN
2016-04-27
Cieślik Jerzy
Członek RN
2016-04-27
Dadełło Andrzej
Członek RN
2016-04-27
Lubianiec Jerzy
Sekretarz RN
2016-04-27
Sanowski Paweł
Członek RN
2018-04-25
Pasternok, Paweł Filip
Członek Zarządu
2018-04-25
Jamka Jarosław
Wiceprezes Zarządu
2019-02-14
Olczyk Dariusz
Członek RN
2019-02-14
Sanowski Paweł
Przewodniczący RN
2018-04-25

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Głowacki Jakub
12 722 654
21,11
12 722 654
22,21
2014-12-11
2016-12-13
Głowacki Jakub
12 722 654
22,21
12 722 654
22,21
2014-12-11
2017-11-22
Buczek Sebastian
10 991 615
18,24
10 991 615
19,19
2015-08-31
2016-12-13
Buczek Sebastian
10 991 615
19,19
10 991 615
19,19
2015-08-31
2017-11-22
Q1 FIZ
5 900 000
9,79
5 900 000
10,30
2013-05-29
2016-12-13
Q1 FIZ
5 900 000
10,30
5 900 000
10,30
2013-05-29
2017-11-22
NN OFE
5 508 000
9,14
5 508 000
9,62
2016-12-31
2016-12-13
Santander PPK 2055 (subfundusz)
5 508 000
9,14
5 508 000
9,62
2016-12-31
2016-12-13
NN OFE
5 508 000
9,62
5 508 000
9,62
2016-12-31
2017-11-22
Santander PPK 2055 (subfundusz)
5 508 000
9,62
5 508 000
9,62
2016-12-31
2017-11-22
NN OFE
5 220 659
9,11
5 220 659
9,11
2018-12-31
2017-11-22
Santander PPK 2055 (subfundusz)
5 220 659
9,11
5 220 659
9,11
2018-12-31
2017-11-22
NN OFE
5 200 000
9,08
5 200 000
9,08
2017-05-04
2017-11-22
Santander PPK 2055 (subfundusz)
5 200 000
9,08
5 200 000
9,08
2017-05-04
2017-11-22
Quercus TFI SA
2 981 578
4,95
2 981 578
4,95
2017-06-27
2016-12-13

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
obniżenie kapitału
2017-09-28
-2 981 578
0,10
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21
2017-04-27
0
0,10
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21
2017-04-27
0
0,10
obniżenie kapitału
2016-10-25
-3 136 214
0,10
obniżenie kapitału
2015-09-02
-3 225 673
0,10
wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7
2014-09-03
0
0,10
obniżenie kapitału
2014-09-03
-4 430 000
0,10
podział akcji serii A i B
2012-04-25
0
0,10
podział akcji serii B
2011-04-27
0
0,10
seria C1 - subskrypcja prywatna
2010-06-29
1 047 246
0,10
2011-03-30
podział akcji serii A i B
2010-04-30
0
0,10
2011-03-30
seria C - subskrypcja prywatna
2008-05-09
10 000 000
0,80
0,10
2011-03-30
seria C - subskrypcja prywatna
2008-05-09
10 000 000
0,80
0,10
2011-03-30
seria B1
2008-01-10
6 055 000
0,10
2011-03-30
seria B1
2008-01-10
6 055 000
0,10
2011-03-30
seria B
2008-01-10
11 245 000
0,10
seria A - akcje założycielskie
2007-08-21
42 700 000
0,10
seria A5 - subskrypcja prywatna
1 052 895
0,10
2016-10-17
seria A6 - subskrypcja prywatna
535 348
0,10
2016-10-17