Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 43740 07737 26437 243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 4387 2727 0625 481
Zysk (strata) brutto6 6106 1055 9904 338
Zysk (strata) netto3 3663 3033 4022 122
Przepływy netto-4 7522 742-250-516
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 6758 8409 4379 220
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-22 239-7 837-5 065-23 309
Przepływy netto z działalności finansowej6 8121 739-4 62213 573
Aktywa razem291 172260 801247 513247 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania195 795166 431128 991145 268
Zobowiązania długoterminowe133 64584 04179 50194 892
Zobowiązania krótkoterminowe62 15082 39049 49050 376
Kapitał własny84 50579 267103 19288 159
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,965,597,286,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,240,230,240,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów145 615110 59574 10642 258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 09516 77413 85111 129
Zysk (strata) brutto20 88413 4909 4949 337
Zysk (strata) netto11 5716 7884 2576 590
Przepływy netto-17312 5301 301-926
Przepływy netto z działalności operacyjnej34 90719 00518 80212 461
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-42 072-64 741-56 539-29 306
Przepływy netto z działalności finansowej6 99258 26639 03815 919
Aktywa razem260 801217 961149 07280 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania166 431112 867105 60160 743
Zobowiązania długoterminowe84 04167 74753 77440 286
Zobowiązania krótkoterminowe82 39045 12050 09520 457
Kapitał własny79 26794 88332 25717 683
Kapitał zakładowy2842842 3310
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0010 680,0010 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,596,693,021,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,820,480,400,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport