Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 26437 24331 03130 599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0625 4815 2804 094
Zysk (strata) brutto5 9904 3384 4513 491
Zysk (strata) netto3 4022 1222 7441 946
Przepływy netto-250-516-2 149-1 486
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 4379 2207 4104 109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 065-23 309-5 861-23 749
Przepływy netto z działalności finansowej-4 62213 573-3 69818 154
Aktywa razem247 513247 325217 551217 961
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania128 991145 268108 759112 867
Zobowiązania długoterminowe79 50194 89266 12867 747
Zobowiązania krótkoterminowe49 49050 37642 63145 120
Kapitał własny103 19288 15997 62794 883
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,286,226,886,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,240,150,190,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 59574 10642 258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 77413 85111 129
Zysk (strata) brutto13 4909 4949 337
Zysk (strata) netto6 7884 2576 590
Przepływy netto12 5301 301-926
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 00518 80212 461
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-64 742-56 539-29 306
Przepływy netto z działalności finansowej58 26739 03815 919
Aktywa razem217 961149 07280 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 867105 60160 743
Zobowiązania długoterminowe67 74753 77440 286
Zobowiązania krótkoterminowe45 12050 09520 457
Kapitał własny94 88332 25717 683
Kapitał zakładowy2842 3310
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0010 680,0010 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,693,021,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,480,400,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport