Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
BMC4,65
FMF0,88
FSG0,00
AAS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
76,39
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,47
Cena / przychody (C/P)
0,40
Wartość księgowa (mln.)
46,39
Kapitalizacja (mln.)
43,62
Liczba akcji (mln.)
4,32
Free float (%)
100,00
ROA
0,28
ROE
0,61
ROS
0,53
Zadłużenie ogółem (%)
54,66
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
11,73
Zadłużenie długoterminowe (%)
42,93
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-23
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-11
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-22
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-04-08
Raport roczny
2020-04-08
Skonsolidowany raport roczny