Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-29
SEL Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
12,90
+12,40
2019-11-29
SEL Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego
12,90
+12,40
2019-11-29
SEL Otrzymanie zawiadomienia od spółki Syrius Investments S.a.r.l.
12,90
+12,40
2019-11-29
SEL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12,90
-3,10
2019-10-07
SEL Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
10,90
-3,67
2019-09-27
SEL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,00
0,00
2019-08-01
SEL Udzielenie gwarancji przez Emitenta
11,80
-0,85
2019-07-16
SEL Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
13,00
-3,08
2019-07-04
SEL Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
13,80
-2,17
2019-06-24
SEL Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
13,70
+1,46
2019-06-24
SEL Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
13,70
+1,46
2019-06-11
SEL Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
12,70
0,00
2019-05-30
SEL Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
10,90
+5,50
2019-05-30
SEL Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
10,90
+5,50
2019-05-30
SEL QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10,90
0,00
2019-05-27
SEL Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
10,90
0,00
2019-05-27
SEL Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
10,90
0,00
2019-05-27
SEL Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
10,90
0,00
2019-05-27
SEL Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM SA w dniu 27 05 2019
10,90
0,00
2019-05-15
SEL Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Selena FM S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za 2018 rok
10,70
+2,80
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona