Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów391 761346 073271 084300 497
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 78024 46710 1764 238
Zysk (strata) brutto32 87421 6929 0985 163
Zysk (strata) netto26 18814 5726 0573 026
Przepływy netto23 16622 7311 578-12 312
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 48923 36712 12545 770
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 436-2 624-4 031-8 979
Przepływy netto z działalności finansowej-5 8871 988-6 516-49 103
Aktywa razem939 899910 404855 585795 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania470 242471 308422 759369 336
Zobowiązania długoterminowe148 000164 079148 842132 677
Zobowiązania krótkoterminowe322 242307 229273 917236 659
Kapitał własny468 935438 459432 214425 346
Kapitał zakładowy1 1421 1421 1421 142
Liczba akcji (tys. szt.)22 834,0022 834,0022 834,0022 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,5419,2018,9318,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,150,640,270,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 227 9711 178 7061 013 819997 867
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 29543 43435 63158 906
Zysk (strata) brutto37 26316 20344 75637 957
Zysk (strata) netto26 6016 82032 03026 804
Przepływy netto-7 544-1 80412 883-7 312
Przepływy netto z działalności operacyjnej44 527-7 46269 92554 688
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-24 85948 795-21 011-96 520
Przepływy netto z działalności finansowej-27 212-43 137-36 03134 520
Aktywa razem795 239822 176803 063755 064
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania369 336412 064368 934351 296
Zobowiązania długoterminowe132 67738 345178 215101 008
Zobowiązania krótkoterminowe236 659373 719190 719250 288
Kapitał własny425 346409 622433 576403 436
Kapitał zakładowy1 1421 1421 1421 142
Liczba akcji (tys. szt.)22 834,0022 834,0022 834,0022 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,6317,9418,9917,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,170,301,401,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport