Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-05-18
SKL Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A.
0,66
0,00
2020-05-17
SKL Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A.
0,66
0,00
2020-04-20
SKL Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
0,68
0,00
2020-02-20
SKL Komunikat Zarządu Skyline Investment S.A .
0,71
0,00
2020-02-19
SKL Sprzedaż akcji Spółki Zależnej Emitenta
0,68
0,00
2020-02-18
SKL Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku
0,68
0,00
2020-01-28
SKL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
0,67
-2,99
2020-01-24
SKL Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020
0,66
-1,52
2020-01-23
SKL Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r.
0,65
+1,54
2019-11-22
SKL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,68
0,00
2019-10-04
SKL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,67
0,00
2019-10-04
SKL Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
0,67
0,00
2019-09-20
SKL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,64
0,00
2019-08-06
SKL Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce.
0,64
0,00
2019-08-06
SKL Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.
0,64
0,00
2019-08-06
SKL Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
0,64
0,00
2019-08-06
SKL Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
0,64
0,00
2019-07-04
SKL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 4 lipca 2019 r
0,73
0,00
2019-07-04
SKL Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Skyline Investment S.A w dniu 4 lipca 2019 r. po ogłoszonej 27 czerwca 2019 r. przerwie w obradach .
0,73
0,00
2019-06-28
SKL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 r.
0,71
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona