Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-01
SKL Niezaudytowane wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 oraz informacja o aktualizacji utworzonych odpisów w sprawozdaniach finansowych za 2018 r.
0,67
-4,48
2019-02-07
SKL Porozumienia w sprawie rozwiązania Warunkowych Umów Sprzedaży Udziałów
0,70
0,00
2019-01-23
SKL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
0,70
-2,86
2019-01-09
SKL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie NWZA w dniu 8 stycznia 2019 r.
0,73
0,00
2019-01-08
SKL Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
0,73
0,00
2019-01-08
SKL Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r. po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 17 grudnia 2018 r.
0,73
0,00
2018-12-17
SKL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 grudnia 2018 r.
0,66
-1,52
2018-12-17
SKL Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r.
0,66
-1,52
2018-12-17
SKL Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,66
-1,52
2018-12-06
SKL Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,72
0,00
2018-11-29
SKL SA-QSr3 2018
0,75
0,00
2018-11-20
SKL Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 grudnia 2018 r.
0,69
-1,45
2018-11-20
SKL Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2018 r.
0,69
-1,45
2018-11-06
SKL Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
0,73
0,00
2018-10-11
SKL Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA
0,70
-2,86
2018-10-11
SKL Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,70
-2,86
2018-10-09
SKL Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
0,67
+4,48
2018-10-09
SKL Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,67
+4,48
2018-10-01
SKL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,72
-4,17
2018-09-28
SKL Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
0,76
-9,21
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona