Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów246 104200 972128 507102 479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 11425 59717 276-1 652
Zysk (strata) brutto43 87925 60817 120-848
Zysk (strata) netto33 74819 47614 035-1 147
Przepływy netto11 8479 008-324-21 530
Przepływy netto z działalności operacyjnej64 48223 641-16 02926 066
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-23 406-105 179-11 033-5 007
Przepływy netto z działalności finansowej-29 22990 54626 738-42 589
Aktywa razem703 950674 166473 722404 481
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania401 096412 625189 941135 569
Zobowiązania długoterminowe146 272149 0515 1295 159
Zobowiązania krótkoterminowe254 824263 574184 812130 410
Kapitał własny279 412240 568277 364262 484
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,1419,0721,9820,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,671,541,11-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów586 777564 481575 636550 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej79 64773 90064 66365 191
Zysk (strata) brutto78 44170 28663 71956 601
Zysk (strata) netto61 63255 89253 09247 991
Przepływy netto-15 95312 827-1 440-1 497
Przepływy netto z działalności operacyjnej80 71562 15672 56478 738
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-56 346-27 003-30 131-15 663
Przepływy netto z działalności finansowej-40 322-22 326-43 873-64 572
Aktywa razem404 481369 110338 077323 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 569140 572117 755115 196
Zobowiązania długoterminowe5 1593 5374 0285 561
Zobowiązania krótkoterminowe130 410137 035113 727109 635
Kapitał własny262 484224 620215 869204 118
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,8017,8017,1116,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,884,434,213,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport