Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wawel SA (WWL) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
160 507 206 783 151 133 110 001
31 121 34 438 25 393 7 885
32 292 35 576 27 300 9 990
26 076 28 815 22 107 7 982
-3 446 -15 361 -4 863 -17 849
42 702 7 329 24 081 48 465
-46 145 -22 690 -28 944 -36 319
-3 - - -29 995
678 476 672 814 624 421 583 984
102 853 122 506 104 190 87 104
17 537 18 451 18 870 19 012
85 316 104 055 85 320 68 092
575 623 550 308 520 231 496 880
7 499 7 499 7 499 7 499
1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
383,81 366,93 346,88 331,31
17,39 19,21 14,74 5,32
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
645 896 631 188 594 161 595 645
98 677 107 843 102 922 96 011
105 279 114 994 108 683 101 171
85 086 92 868 88 035 80 467
-44 562 22 315 40 437 31 020
96 516 114 654 100 894 75 159
-111 083 -62 344 -30 462 -23 142
-29 995 -29 995 -29 995 -20 997
672 814 634 521 554 904 503 369
122 506 142 943 125 548 131 197
18 451 19 262 16 835 14 843
104 055 123 681 108 713 116 354
550 308 491 578 429 356 372 172
7 499 7 499 7 499 7 499
1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
366,93 327,77 286,28 248,16
56,73 61,92 58,70 53,65
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
WAWEL 1098,00 +0,73 0,06
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
BRASTER 14,20 +7,66 0,42
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
EVEREST INVESTMENTS 0,81 -19,00 0,01
HYPERION 0,44 -16,98 0,83
SYGNITY 3,17 -13,15 0,08