Trwa ładowanie...
bEUUfIoR
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2001Q32001Q22001Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 65129 01732 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39-2351 737
Zysk (strata) brutto-6435201 086
Zysk (strata) netto-6435201 086
Przepływy netto-656300-83
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4185 674-626
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2565 01776
Przepływy netto z działalności finansowej18-10 391467
Aktywa razem79 99670 57978 501
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 71339 65348 551
Zobowiązania długoterminowe4 7835 9347 107
Zobowiązania krótkoterminowe44 93033 71941 444
Kapitał własny30 28330 92629 950
Kapitał zakładowy7 4997 4997 499
Liczba akcji (tys. szt.)1 499,861 499,861 499,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,1920,6219,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,430,350,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów488 621564 440559 164566 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej72 10170 30394 37097 495
Zysk (strata) brutto71 54573 04295 860104 561
Zysk (strata) netto57 26058 61077 256113 322
Przepływy netto-7 10018 78562 323-16 767
Przepływy netto z działalności operacyjnej55 50183 124120 23583 244
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 832-24 864-20 284-69 942
Przepływy netto z działalności finansowej-46 769-39 475-37 628-30 069
Aktywa razem790 882795 139773 675732 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 439104 537103 437101 611
Zobowiązania długoterminowe8 2208 8534789 249
Zobowiązania krótkoterminowe80 21995 684102 95992 362
Kapitał własny702 443690 602670 238630 704
Kapitał zakładowy7 4997 4997 4997 499
Liczba akcji (tys. szt.)1 499,761 499,761 499,761 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)468,37460,48446,90420,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)38,1839,0851,5175,56
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUUfIpz