Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2001Q32001Q22001Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 65129 01732 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39-2351 737
Zysk (strata) brutto-6435201 086
Zysk (strata) netto-6435201 086
Przepływy netto-656300-83
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4185 674-626
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2565 01776
Przepływy netto z działalności finansowej18-10 391467
Aktywa razem79 99670 57978 501
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 71339 65348 551
Zobowiązania długoterminowe4 7835 9347 107
Zobowiązania krótkoterminowe44 93033 71941 444
Kapitał własny30 28330 92629 950
Kapitał zakładowy7 4997 4997 499
Liczba akcji (tys. szt.)1 499,861 499,861 499,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,1920,6219,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,430,350,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów517 949488 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej56 33872 101
Zysk (strata) brutto56 20571 545
Zysk (strata) netto43 22657 260
Przepływy netto56 517-7 100
Przepływy netto z działalności operacyjnej107 66555 501
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 997-15 832
Przepływy netto z działalności finansowej-39 151-46 769
Aktywa razem813 976790 882
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 45088 439
Zobowiązania długoterminowe18 4838 220
Zobowiązania krótkoterminowe86 96780 219
Kapitał własny708 526702 443
Kapitał zakładowy7 4997 499
Liczba akcji (tys. szt.)1 499,761 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)472,43468,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)28,8238,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport