Trwa ładowanie...
bEaeBpcl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q22019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20007932 707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 0840-975301
Zysk (strata) brutto47 159036 0702 086
Zysk (strata) netto47 174036 8632 119
Przepływy netto0010
Przepływy netto z działalności operacyjnej002755
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-26-55
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem126 725124 213131 42787 216
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania120 436165 232168 458160 849
Zobowiązania długoterminowe9 35215 12816 94816 787
Zobowiązania krótkoterminowe111 084150 104151 510144 062
Kapitał własny6 848-40 150-36 140-72 428
Kapitał zakładowy450450450450
Liczba akcji (tys. szt.)45 011,1245 011,1245 011,1245 011,12
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,15-0,89-0,80-1,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,050,000,820,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 69312 88013 220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 855-390-2 089
Zysk (strata) brutto30 123-9 289-10 610
Zysk (strata) netto31 065-9 179-10 089
Przepływy netto9-1-26
Przepływy netto z działalności operacyjnej134577109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-81-407-13
Przepływy netto z działalności finansowej-44-171-122
Aktywa razem124 21386 04085 651
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania165 232159 482147 718
Zobowiązania długoterminowe15 12815 50518 935
Zobowiązania krótkoterminowe150 104143 977128 783
Kapitał własny-40 150-72 220-60 910
Kapitał zakładowy450450450
Liczba akcji (tys. szt.)45 011,1245 011,1245 011,12
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,89-1,60-1,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,69-0,20-0,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaeBpcT