Trwa ładowanie...
bDYngrlx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 15812 94215 1617 355
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 726-2 153-1 489-2 426
Zysk (strata) brutto2 258-2 982-1 5521 916
Zysk (strata) netto1 989-2 879-1 6991 934
Przepływy netto238-2 755118-1 516
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 950-1 700-1 3641 896
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-421-191-29934
Przepływy netto z działalności finansowej-3 291-8641 781-3 446
Aktywa razem91 55367 122101 17267 738
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 34631 66256 50227 162
Zobowiązania długoterminowe24 58020 71528 54918 691
Zobowiązania krótkoterminowe20 76610 94727 9538 471
Kapitał własny46 20735 46044 67040 576
Kapitał zakładowy5 6375 6375 6375 637
Liczba akcji (tys. szt.)28 185,4928 185,4928 185,4928 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,641,261,581,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,07-0,10-0,060,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów85 404134 758123 93295 765
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 60513 03611 975-725
Zysk (strata) brutto-4 72712 31910 367-1 848
Zysk (strata) netto-5 37710 6376 841-2 893
Przepływy netto-5 7054 046-7082 940
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 0458 6573 291475
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 330-37920 640-2 909
Przepływy netto z działalności finansowej-3 420-4 232-24 6395 374
Aktywa razem91 553109 732100 76689 243
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 34654 74954 52449 163
Zobowiązania długoterminowe24 58021 24023 11510 393
Zobowiązania krótkoterminowe20 76633 50931 40938 770
Kapitał własny46 20754 98346 24240 080
Kapitał zakładowy5 6375 6375 6375 637
Liczba akcji (tys. szt.)28 185,4928 185,4928 185,4928 185,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,641,951,641,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,190,380,24-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDYngrmf