Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów349 433311 175356 588264 320
Zysk (strata) z działalności operacyjnej52 46246 71953 61747 092
Zysk (strata) brutto75 23150 18264 58647 030
Zysk (strata) netto65 04639 12047 85437 734
Przepływy netto18 04318 285-3 049-42 513
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 74832 36892 29163 531
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-26 013-14 748-97 471-51 659
Przepływy netto z działalności finansowej8 3086652 131-54 385
Aktywa razem1 725 8081 539 2311 517 8581 356 286
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania689 159523 446546 169381 684
Zobowiązania długoterminowe173 411150 400141 90691 382
Zobowiązania krótkoterminowe515 748373 046404 263290 302
Kapitał własny1 032 9521 011 994967 532970 828
Kapitał zakładowy518 943518 943518 943518 942
Liczba akcji (tys. szt.)51 894,2551 894,2551 894,2551 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,9119,5018,6418,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,250,750,920,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 21026 223881 33621 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4453 234109 7441 664
Zysk (strata) brutto106 08261 670109 97430 831
Zysk (strata) netto100 37158 33789 64728 501
Przepływy netto1 6513 44730 78510 582
Przepływy netto z działalności operacyjnej91 34745 790158 81331 919
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-54 9887 135-103 1187 002
Przepływy netto z działalności finansowej-34 708-49 478-24 910-28 339
Aktywa razem748 386689 8811 252 099644 263
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 90831 926451 38720 777
Zobowiązania długoterminowe28 5158 411125 7797 811
Zobowiązania krótkoterminowe13 39323 515325 60812 966
Kapitał własny706 478657 955798 661623 486
Kapitał zakładowy518 943518 943518 942518 942
Liczba akcji (tys. szt.)51 894,2551 894,2551 894,2551 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,6112,6815,3912,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,931,121,730,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport