Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 3366 841356 5887 930
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 55053453 6171 678
Zysk (strata) brutto32 92712 89364 58614 754
Zysk (strata) netto29 92912 02647 85413 532
Przepływy netto26 82533 134-3 049-49 994
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 8927 66392 29115 505
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej13 45527 248-97 471-18 340
Przepływy netto z działalności finansowej-1 522-1 7772 131-47 159
Aktywa razem790 584761 3991 517 858719 488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania108 49142 863546 16929 279
Zobowiązania długoterminowe26 45826 385141 90611 279
Zobowiązania krótkoterminowe82 03316 478404 26318 000
Kapitał własny682 093718 536967 532690 209
Kapitał zakładowy518 943518 943518 943518 942
Liczba akcji (tys. szt.)51 894,2551 894,2551 894,2551 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,1413,8518,6413,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,230,920,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 21026 223881 33621 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4453 234109 7441 664
Zysk (strata) brutto106 08261 670109 97430 831
Zysk (strata) netto100 37158 33789 64728 501
Przepływy netto1 6513 44730 78510 582
Przepływy netto z działalności operacyjnej91 34745 790158 81331 919
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-54 9887 135-103 1187 002
Przepływy netto z działalności finansowej-34 708-49 478-24 910-28 339
Aktywa razem748 386689 8811 252 099644 263
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 90831 926451 38720 777
Zobowiązania długoterminowe28 5158 411125 7797 811
Zobowiązania krótkoterminowe13 39323 515325 60812 966
Kapitał własny706 478657 955798 661623 486
Kapitał zakładowy518 943518 943518 942518 942
Liczba akcji (tys. szt.)51 894,2551 894,2551 894,2551 894,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,6112,6815,3912,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,931,121,730,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport