Trwa ładowanie...
bEikxKQB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów65729541
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-167-127-121532
Zysk (strata) brutto-167-127-121-255
Zysk (strata) netto-167-127-121-255
Przepływy netto-154227-63-821
Przepływy netto z działalności operacyjnej-300-168-68-811
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-15
Przepływy netto z działalności finansowej14539555
Aktywa razem697738717883
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124143118164
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe124143118164
Kapitał własny574595599720
Kapitał zakładowy2 0102 0101 9201 920
Liczba akcji (tys. szt.)20 103,0320 103,0319 200,0019 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,030,030,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11542926
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-663442-243-281
Zysk (strata) brutto-728-461-4 185-650
Zysk (strata) netto-712-461-4 233-544
Przepływy netto237711-349
Przepływy netto z działalności operacyjnej-355-1 069-48-736
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-1549-949
Przepływy netto z działalności finansowej5921 15501 336
Aktywa razem7388837974 928
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14316419592
Zobowiązania długoterminowe001610
Zobowiązania krótkoterminowe14316417982
Kapitał własny5957206024 835
Kapitał zakładowy2 0101 920770570
Liczba akcji (tys. szt.)20 103,0319 200,007 700,005 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,040,080,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,02-0,55-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEikxKRj