Trwa ładowanie...
bFeqxTYR
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody z tytułu odsetek1 085 4331 035 1751 019 3811 063 235
Przychody z tytułu prowizji698 923646 334645 938611 132
Wynik na działalności bankowej1 510 8211 468 7501 556 2241 570 685
Wynik na działalności operacyjnej259 996385 670643 143120 169
Zysk (strata) brutto101 402238 505504 322-7 598
Zysk (strata) netto26 555108 683317 125-174 682
Przepływy pieniężne netto4 518 3321 943 18814 126 806-6 050 938
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 601 4082 434 57516 022 595-5 326 448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-85 160-142 018-182 964-164 512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 002 084-349 369-1 712 825-559 978
Aktywa razem208 151 800198 470 892194 217 052180 136 294
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego2 556 1402 820 6492 954 1122 399 740
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego164 141 601156 583 517152 097 133137 698 668
Kapitał własny16 534 28616 691 71416 747 03016 673 133
Kapitał zakładowy169 475169 468169 468169 468
Współczynnik wypłacalności17,5117,5519,1919,86
Liczba akcji (tys. szt.)42 368,7042 365,4342 365,4342 365,43
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)390,25393,99395,30393,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,632,567,49-4,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202020192018
Przychody z tytułu odsetek4 109 2395 071 6643 961 606
Przychody z tytułu prowizji2 095 2502 010 6561 504 002
Wynik na działalności bankowej5 327 9705 516 2164 315 330
Wynik na działalności operacyjnej1 043 1442 013 7031 824 229
Zysk (strata) brutto572 9961 555 0451 706 975
Zysk (strata) netto93 0471 010 3501 317 485
Przepływy pieniężne netto-4 029 981-1 593 8790
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 736 186546 8090
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-278 830-449 5780
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 014 965-1 691 1100
Aktywa razem172 009 684158 720 583
Zobowiązania wobec Banku Centralnego000
Zobowiązania wobec sektora finansowego2 624 2861 166 8713 136 771
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego137 778 034116 661 138109 873 386
Kapitał własny16 467 69216 151 30315 175 043
Kapitał zakładowy169 468169 401169 348
Współczynnik wypłacalności22,9519,4624,20
Liczba akcji (tys. szt.)42 365,4342 348,4442 332,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)388,71381,39358,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,2023,8631,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bFeqxTZz