Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q32022Q22022Q12021Q4
Przychody z tytułu odsetek1 870 2112 332 1111 716 2871 291 748
Przychody z tytułu prowizji745 862767 405792 923723 701
Wynik na działalności bankowej1 236 4612 145 9232 164 8551 658 503
Wynik na działalności operacyjnej-2 247 380765 355873 429-1 271 213
Zysk (strata) brutto-2 424 284598 250713 590-1 435 260
Zysk (strata) netto-2 279 244229 708512 329-1 631 116
Przepływy pieniężne netto5 390 243-3 632 3296 293 053-12 287 124
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 114 160-2 587 2115 845 569-10 254 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-84 748-106 208-156 995-97 864
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 639 169-938 910604 479-1 934 616
Aktywa razem207 580 972204 397 148204 914 421199 538 885
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego1 685 2762 651 7522 090 4243 359 558
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego173 304 623164 013 605164 743 229159 935 129
Kapitał własny11 476 93813 375 63013 588 12713 716 050
Kapitał zakładowy169 691169 656169 540169 540
Współczynnik wypłacalności14,7016,4015,9216,58
Liczba akcji (tys. szt.)42 422,7342 413,9342 384,8842 384,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)270,54315,36320,59323,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-53,735,4212,09-38,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody z tytułu odsetek4 431 7374 688 3535 071 6644 518 190
Przychody z tytułu prowizji2 714 8962 244 5612 010 6561 630 341
Wynik na działalności bankowej6 194 2985 816 3625 516 2164 677 672
Wynik na działalności operacyjnej17 5961 141 1102 013 7032 200 834
Zysk (strata) brutto-591 031609 7311 555 0451 786 649
Zysk (strata) netto-1 178 753103 8311 010 3501 302 786
Przepływy pieniężne netto8 301 202-4 061 225-1 593 879785 713
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 803 9341 328 005546 8091 132 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-508 006-444 346-449 57841 757
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 994 726-4 944 884-1 691 110-388 784
Aktywa razem199 538 885178 871 617158 720 583145 780 558
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego3 359 5582 399 7401 166 8713 108 826
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego159 935 129137 698 668116 661 138102 009 062
Kapitał własny13 716 05016 673 13316 151 30315 169 107
Kapitał zakładowy169 540169 468169 401169 348
Współczynnik wypłacalności16,5819,8619,4620,69
Liczba akcji (tys. szt.)42 384,8842 365,4342 348,4442 332,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)323,61393,56381,39358,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-27,812,4523,8630,77
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport