Trwa ładowanie...
bDZKpafF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6691 0827771 091
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-169142-157141
Zysk (strata) brutto-29254-2166
Zysk (strata) netto-1464-2155
Przepływy netto161380-77-1 797
Przepływy netto z działalności operacyjnej328-108-441162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00285160
Przepływy netto z działalności finansowej-16748879-2 120
Aktywa razem29 32228 51428 46227 768
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 16025 20725 15924 250
Zobowiązania długoterminowe6 0954 9934 1993 009
Zobowiązania krótkoterminowe20 06520 21320 96121 241
Kapitał własny3 1623 3083 3033 518
Kapitał zakładowy1 1071 1071 1071 107
Liczba akcji (tys. szt.)11 073,3311 073,3311 073,3311 073,33
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,300,300,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6198 3946 1026 094
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-422 635667664
Zysk (strata) brutto-4471 847-377-146
Zysk (strata) netto-3511 453-409-131
Przepływy netto-1 3331 843-1 841-34
Przepływy netto z działalności operacyjnej-604 026842-3 803
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4456871 233-1 501
Przepływy netto z działalności finansowej-1 719-2 870-3 9165 270
Aktywa razem29 32228 91950 40354 035
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 16025 40648 35251 456
Zobowiązania długoterminowe6 0953 0764 4077 427
Zobowiązania krótkoterminowe20 06522 33043 94544 029
Kapitał własny3 1623 5132 0512 579
Kapitał zakładowy1 1071 1071 1071 107
Liczba akcji (tys. szt.)11 073,3311 073,3311 073,3311 073,33
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,320,180,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,13-0,04-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKpagn