Trwa ładowanie...
bDHUckEl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95197326577
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-431285-253
Zysk (strata) brutto-431085-253
Zysk (strata) netto-1172885-253
Przepływy netto4067-84298
Przepływy netto z działalności operacyjnej392738-20
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-540-12024
Przepływy netto z działalności finansowej50-2294
Aktywa razem1 8172 1513 2582 293
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 2941 5961 6581 722
Zobowiązania długoterminowe1212089
Zobowiązania krótkoterminowe1 2831 5851 6581 633
Kapitał własny3565551 600466
Kapitał zakładowy450450499450
Liczba akcji (tys. szt.)4 500,004 500,004 500,004 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,120,360,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,010,02-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1472 421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 26555
Zysk (strata) brutto-1 26756
Zysk (strata) netto-1 25149
Przepływy netto49194
Przepływy netto z działalności operacyjnej-444-5
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej294199
Przepływy netto z działalności finansowej1980
Aktywa razem2 2933 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7221 639
Zobowiązania długoterminowe89135
Zobowiązania krótkoterminowe1 6331 504
Kapitał własny4661 716
Kapitał zakładowy450450
Liczba akcji (tys. szt.)4 500,004 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,280,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDHUckET