Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 6898161 246938
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6088224203
Zysk (strata) brutto-9256196171
Zysk (strata) netto-9255171149
Przepływy netto-70-3485-29
Przepływy netto z działalności operacyjnej-60-22103117
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej203-139
Przepływy netto z działalności finansowej-12-12-22-7
Aktywa razem1 8012 6572 5651 652
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7911 5551 518766
Zobowiązania długoterminowe0122441
Zobowiązania krótkoterminowe7911 5441 494725
Kapitał własny1 0091 1001 045884
Kapitał zakładowy2 2132 2132 2132 223
Liczba akcji (tys. szt.)22 130,8722 130,8722 130,8722 130,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,050,050,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,000,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 9661 9741 2043 447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej66622-1 474-165
Zysk (strata) brutto54727-1 542-264
Zysk (strata) netto49922-1 547-209
Przepływy netto3479-15-39
Przepływy netto z działalności operacyjnej243-2787133
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-186109-23371
Przepływy netto z działalności finansowej-242470-542
Aktywa razem2 5651 1975684 570
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 51864944474
Zobowiązania długoterminowe2419418169
Zobowiązania krótkoterminowe1 49445526304
Kapitał własny1 0455465244 097
Kapitał zakładowy2 2132 2132 2132 213
Liczba akcji (tys. szt.)22 130,8722 130,8722 130,8722 130,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,030,020,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,00-0,07-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)