Trwa ładowanie...
bDXTkzaZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 05622 51718 21421 894
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8103 3381 4341 727
Zysk (strata) brutto1 5723 1236441 623
Zysk (strata) netto8312 6936651 507
Przepływy netto940-1 612352-1 710
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6232 2813 5071 400
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-422-510-19-61
Przepływy netto z działalności finansowej-2 261-3 383-3 136-3 049
Aktywa razem104 445104 746105 322109 759
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 62436 66138 17443 366
Zobowiązania długoterminowe16 40414 99516 61018 131
Zobowiązania krótkoterminowe19 22021 66621 56425 235
Kapitał własny68 82168 08567 14866 393
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,7014,5514,3514,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,570,140,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86 68184 90491 19365 921
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 3094 675-1 1393 597
Zysk (strata) brutto6 9623 540-2 83012 792
Zysk (strata) netto5 6962 810-3 16211 828
Przepływy netto-2 0301 578-4931 536
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 8114 9696 6677 297
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 0126 223874-334
Przepływy netto z działalności finansowej-11 829-9 614-8 034-5 427
Aktywa razem104 445112 500120 851130 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 62447 57960 56067 160
Zobowiązania długoterminowe16 40420 39927 11226 203
Zobowiązania krótkoterminowe19 22027 18033 44840 957
Kapitał własny68 82164 92160 29163 292
Kapitał zakładowy5 6175 6175 6175 617
Liczba akcji (tys. szt.)4 680,504 680,504 680,504 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,7013,8712,8813,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,220,60-0,682,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXTkzbH