Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 707111 70939 457145 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 99632 1978 38149 270
Zysk (strata) brutto-6 31325 4815 81246 981
Zysk (strata) netto-6 74720 3403 82635 365
Przepływy netto1 598-6 015-51 23616 153
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 392-47 213-30 70035 325
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej86120-878-353
Przepływy netto z działalności finansowej-7 88041 078-19 658-18 819
Aktywa razem854 827845 331797 503769 475
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania456 265440 398392 462368 930
Zobowiązania długoterminowe304 847308 413247 095244 902
Zobowiązania krótkoterminowe151 418131 985145 367124 028
Kapitał własny399 525406 272407 219403 393
Kapitał zakładowy3 6003 6003 6003 600
Liczba akcji (tys. szt.)18 000,0018 000,0018 000,0018 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,2022,5722,6222,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,381,130,211,97
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów309 847190 993285 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej87 67635 31480 952
Zysk (strata) brutto73 37925 63075 723
Zysk (strata) netto55 58717 18454 738
Przepływy netto-55 867-36 915-19 137
Przepływy netto z działalności operacyjnej-31 783-110 31246 478
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 286-975-2 629
Przepływy netto z działalności finansowej-22 79874 372-62 986
Aktywa razem845 331741 527688 357
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania440 398363 328321 022
Zobowiązania długoterminowe308 413166 623202 260
Zobowiązania krótkoterminowe131 985196 705118 762
Kapitał własny406 272381 208366 793
Kapitał zakładowy3 6003 6003 600
Liczba akcji (tys. szt.)18 000,0018 000,0018 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,5721,1820,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,090,953,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport