Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 558111 7095 6215 721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5032 197234-138
Zysk (strata) brutto-10 37125 4811 02547 969
Zysk (strata) netto-9 80820 34079547 805
Przepływy netto-2 439-6 015-18 773-6 636
Przepływy netto z działalności operacyjnej850-47 213634-187
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 347120-15 5132 973
Przepływy netto z działalności finansowej24 05841 078-3 894-9 422
Aktywa razem577 620845 331518 732519 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania329 414440 398260 688261 956
Zobowiązania długoterminowe292 785308 413237 517237 887
Zobowiązania krótkoterminowe36 629131 98523 17124 069
Kapitał własny248 206406 272258 044257 249
Kapitał zakładowy3 6003 6003 6003 600
Liczba akcji (tys. szt.)18 000,0018 000,0018 000,0018 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,7922,5714,3414,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,551,130,042,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 50619 661285 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1-29480 952
Zysk (strata) brutto48 03856 14475 723
Zysk (strata) netto47 66655 43754 738
Przepływy netto-44 114-46 451-19 137
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 2522 99946 478
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-62 672-70 643-2 629
Przepływy netto z działalności finansowej16 30621 193-62 986
Aktywa razem544 610481 510688 357
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania286 596262 162321 022
Zobowiązania długoterminowe264 134155 719202 260
Zobowiązania krótkoterminowe22 462106 443118 762
Kapitał własny258 014219 348366 793
Kapitał zakładowy3 6003 6003 600
Liczba akcji (tys. szt.)18 000,0018 000,0018 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,3312,1920,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,653,083,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport