Trwa ładowanie...
bDTGrPNN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q32016Q22016Q12015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-99-137-387-106
Zysk (strata) brutto-101-145-384-107
Zysk (strata) netto-100-50-483-109
Przepływy netto-843-722
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8-12-6222
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej055550
Aktywa razem13 19613 27714 24813 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania281261262197
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe281261262197
Kapitał własny12 91513 01513 89013 152
Kapitał zakładowy10 00518017 50017 500
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,001 750,00175 000,00175 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,137,440,080,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,03-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 210-621
Zysk (strata) brutto-554-728
Zysk (strata) netto-652-719
Przepływy netto30-14
Przepływy netto z działalności operacyjnej-245-732
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6-196
Przepływy netto z działalności finansowej269914
Aktywa razem13 4457 189
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1971 079
Zobowiązania długoterminowe01 007
Zobowiązania krótkoterminowe19772
Kapitał własny13 1526 111
Kapitał zakładowy17 5004 000
Liczba akcji (tys. szt.)175 000,0040 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDTGrPOv