Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0121 00793 348
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 179-1 587663
Zysk (strata) brutto42 6924 776328
Zysk (strata) netto42 0024 895-3 944
Przepływy netto-13 980-297-22 287
Przepływy netto z działalności operacyjnej410-48735 626
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej45 079190-55 560
Przepływy netto z działalności finansowej-59 4690-2 353
Aktywa razem308 272327 9711 350 353
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 3308 714551 334
Zobowiązania długoterminowe3 7003 410353 754
Zobowiązania krótkoterminowe2 6305 304197 580
Kapitał własny301 942319 257793 449
Kapitał zakładowy185 447185 447185 447
Liczba akcji (tys. szt.)247 262,02247 262,02247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,221,293,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,02-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów360 162289 545351 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej125 333100 291129 153
Zysk (strata) brutto123 63098 651124 772
Zysk (strata) netto90 55587 26175 526
Przepływy netto96 320-143 00539 127
Przepływy netto z działalności operacyjnej180 536133 662226 628
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej78 310-255 450-11 880
Przepływy netto z działalności finansowej-162 526-21 217-175 621
Aktywa razem1 350 3531 432 2211 322 052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania551 334566 342526 288
Zobowiązania długoterminowe353 754405 373344 696
Zobowiązania krótkoterminowe197 580160 969181 592
Kapitał własny793 449861 026786 335
Kapitał zakładowy185 447185 447185 447
Liczba akcji (tys. szt.)247 262,02247 262,02247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,213,483,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,370,350,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport