Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-23
STX Korekta raportu bieżącego nr 12/2023
2,72
-0,37
2023-03-08
STX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2023 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022
2,79
0,00
2023-03-07
STX Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część VI
2,81
-0,89
2023-03-03
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,83
-1,77
2023-02-28
STX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2,85
-0,18
2023-02-27
STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,79
+0,36
2023-02-27
STX Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,79
+0,36
2023-02-10
STX Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów
2,80
0,00
2023-02-08
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, kończący się 31 grudnia 2022 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2022 roku
2,79
+1,61
2023-02-02
STX Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
2,96
-1,52
2023-01-31
STX Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
2,97
-1,18
2023-01-31
STX Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
2,97
-0,34
2023-01-24
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,86
+0,52
2022-12-19
STX Załącznik do Raportu 37/2022 z dnia 19.12.2022 r.
2,63
-0,95
2022-12-19
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2,63
-0,38
2022-11-28
STX Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
2,58
+0,78
2022-11-22
STX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,71
-1,48
2022-11-07
STX QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,65
+0,94
2022-10-21
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A.
2,55
0,00
2022-08-01
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,84
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 72
  • Następna strona