Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-10
STX Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2,87
+0,52
2024-06-07
STX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2,87
0,00
2024-05-24
STX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,85
-0,18
2024-05-09
STX QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,87
+1,22
2024-04-25
STX Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym
3,03
-2,64
2024-04-24
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2024 roku (kończący się 31 marca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2024 roku.
2,80
+7,86
2024-04-12
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy
3,46
+1,01
2024-04-11
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku
3,38
+2,37
2024-04-11
STX Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy
3,38
+2,37
2024-04-08
STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy
3,46
+0,43
2024-04-04
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
3,42
+0,29
2024-03-15
STX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 11 kwietnia 2024 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023
3,34
-1,50
2024-03-14
STX SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,34
0,00
2024-03-14
STX RR /2023: formularz dla raportów rocznych
3,34
0,00
2024-03-12
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy
3,25
+0,92
2024-03-11
STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
3,06
+5,23
2024-02-13
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2023 roku
2,83
0,00
2024-01-30
STX Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
2,96
+2,36
2024-01-30
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024
2,96
+1,35
2023-12-27
STX Zniesienie preferencyjnej stawki opłaty dla płatności automatycznych: A4Go, Telepass i videotollingu na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,26
-2,15
  • Poprzednia strona
  • z 74
  • Następna strona