Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
24.05.2024, 14:42

STX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień
19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W związku ze zwołaniem na dzień 19 czerwca 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: 1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami. Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl). Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-25
STX Polecenie zmiany do kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,72
0,00
2024-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2024 roku (kończący się 30 czerwca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2024 roku
2,77
-0,18
2024-07-16
STX Informacje uzupełniające dotyczące nowego Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. –Stefana Bonomolo - powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki 25 czerwca 2024 r.
2,80
+0,54
2024-07-08
STX Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,77
0,00
2024-06-25
STX Powołanie Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
2,73
+0,55
2024-06-19
STX Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,73
0,00
2024-06-19
STX Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,73
0,00
2024-06-19
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,74
-1,09
2024-06-19
STX Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
2,74
-1,09
2024-06-10
STX Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2,87
+0,52