Trwa ładowanie...
bDZKOsid

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 58214 26412 88813 895
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2036 5444 2945 408
Zysk (strata) brutto4 9046 0543 8025 605
Zysk (strata) netto5 39420 5133 8275 582
Przepływy netto-3 90586-1 164768
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 0354 5576 0453 830
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 867-4 461-5 526-1 227
Przepływy netto z działalności finansowej-73-10-1 683-1 835
Aktywa razem172 767167 062139 941136 749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 79166 48059 89660 531
Zobowiązania długoterminowe51 53549 63046 92548 134
Zobowiązania krótkoterminowe15 25616 85012 97112 397
Kapitał własny105 976100 58280 04576 218
Kapitał zakładowy729729729729
Liczba akcji (tys. szt.)729,00729,00729,00729,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)145,37137,97109,80104,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,4028,145,257,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 45142 88937 41727 180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 23114 01712 7689 751
Zysk (strata) brutto18 09613 90813 0409 640
Zysk (strata) netto32 54713 88413 0219 542
Przepływy netto1503 539-2 247870
Przepływy netto z działalności operacyjnej21 19215 4469 07512 327
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 923-31 129-24 575-5 038
Przepływy netto z działalności finansowej-5 11919 22213 253-6 419
Aktywa razem167 062127 71890 21356 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 48059 65535 99215 219
Zobowiązania długoterminowe49 63047 11117 8856 566
Zobowiązania krótkoterminowe16 85012 54418 1078 653
Kapitał własny100 58268 06354 22141 203
Kapitał zakładowy729729729729
Liczba akcji (tys. szt.)729,00729,00729,00729,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)137,9793,3674,3856,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)44,6519,0517,8613,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKOsiL