Notowania

handel detaliczny
30.04.2015 13:00

Bytom wkrótce może zarobić więcej

Zobacz, ile wynosi średnia marża detaliczna spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bytom SA)

Bytom, po dobrych wynikach pierwszego kwartału, w którym zanotował 0,5 mln zł zysku netto i wzrost przychodów o ponad 24 procent rok do roku, oczekuje dalszej poprawy marży i wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach tego roku.

"Na bazie dynamiki wzrostów odnotowanych w I kwartale, przypuszcza się, iż pozytywny trend wzrostów przychodów ze sprzedaży oraz poprawy marży zostanie zachowany również w kolejnych kwartałach 2015 roku, co przełoży się na poprawę wyników generowanych przez sieć, jak i całą spółkę" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Bytom podał, że przychody ze sprzedaży za I kwartał 2015 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o ponad 24%. Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która to wzrosła z poziomu 17,5 mln zł do 23,6 mln zł (wzrost o 35%).

Istotne wzrosty przychodów ze sprzedaży oraz poprawa marży, przy zachowaniu stabilności kosztów, przełożyły się na zdecydowaną poprawę rentowności sieci detalicznej spółki.

"Po raz pierwszy sieć detaliczna wygenerowała w pierwszym kwartale roku zysk. Osiągnięty zysk z sieci za I kwartał 2015 roku wyniósł 2,2 mln zł (9% rentowność sieci sklepów). W poprzednim roku wynik sieci detalicznej za I kwartał kształtował się na poziomie bliskim 0 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Notowania spółki Bytom od początku roku

Spółka odnotowuje wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie stroju formalnego, jak i "smart casual", gdzie zauważalne są najwyższe w stosunku do zeszłego roku przyrosty sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży obejmują również sprzedaż hurtową (sprzedaż kolekcji pod marką Intermoda do sklepów niezależnych oraz sprzedaż towarów klientom instytucjonalnym). Za I kwartał 2015 wyniosły one blisko 2 mln zł (I kwartał 2014: ok 2,6 mln zł), generując ok 0,7 mln marży.

Pod względem przychodów ze sprzedaży detalicznej wyrażonych w zł/m2 w ciągu 3 miesięcy 2015 roku nastąpił 16% wzrost w stosunku do roku 2014. Wzrost sprzedaży wyrażony w zł/m2, czyli wskaźnik efektywności sieci, był osiągany w każdym miesiącu raportowanego okresu.

Marża rośnie

Średnia marża na sprzedaży detalicznej wzrosła z 49,7% do 51,8%, co oznacza wyższą dynamikę wzrostu marży w zł na m2 w stosunku do 2014 roku, niż w przypadku sprzedaży w zł/m2. Marża w zł/m2 wzrosła o 21% w stosunku do I kw.2014 roku. Bytom wskazał, że istotne jest, że marża na sprzedaży została poprawiona w każdym z objętych raportowaniem miesiącu.

I kwartał 2015 roku spółka zakończyła zyskiem w wysokości 509 tys. zł, co jest dotychczas najlepszym wynikiem spółki osiągniętym za I kwartał.

"W latach poprzednich w analogicznym okresach wyniki spółki były zdecydowanie gorsze. I kwartał 2014 roku został przez spółkę zakończony stratą na poziomie 0,9 mln zł, a I kwartał 2013 roku stratą na poziomie blisko 2 mln zł. Tak dobry wynik spółki to wypadkowa poprawy sprzedaży działającej sieci sklepów, dalszy rozwój, istotna poprawa marży oraz efektywność kosztowa"- czytamy także.

Na dzień koniec marca 2015 roku Bytom posiadał 83 sklepy pod marką Bytom o powierzchni 8 499 m2 wobec 74 sklepów o powierzchni 7 394 m2 rok wcześniej. W okresie I kwartału 2015 roku otworzono 2 nowe lokalizacje o powierzchni 221 m2: w Centrum Handlowym Tarasy Zamkowe w Lublinie oraz w CH Elbląg Ogrody.

Tagi: handel detaliczny, btm, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz