Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
25.08.2015 08:30

Europejskie Centrum Odszkodowań chce rozszerzać działalność nie tylko w Polsce

Spółka rozważa wejście na kolejny europejski rynek. Chce również wypłacać akcjonariuszom możliwie największą dywidendę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(EuCO S.A.)
Krzysztof Lewandowski, prezes EuCO

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) rozważa wejście na kolejne rynki zagraniczne i obecnie analizuje jeden z nich. Spółka nie wyklucza, że dojdzie do tego w pierwszym półroczu 2016 roku, poinformował prezes Krzysztof Lewandowski. Dodał, że w przyszłym roku może dokonać pierwszego przejęcia konkurencyjnej firmy zajmującej się odszkodowaniami w Polsce.

Spółka zajmuje się świadczeniem usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.

- Rozpoczęliśmy już bardzo szczegółowe analizy kolejnego rynku. Kierunek Europa - rynek zupełnie nowy, który nas interesuje, ponieważ jest duży i są na nim perspektywy rozwoju. Nie jest wykluczone, że EuCO rozpocznie tam działalność już w pierwszym półroczu przyszłego roku - powiedział Lewandowski.

- Teraz wiemy już, po Rumunii, że interesują nas tylko duże rynki - podkreślił. Prezes poinformował, że w tym i przyszłym roku EuCO będzie koncentrować się na działalności w Polsce oraz zwiększaniu obecności w Rumunii.

- Rumunia rozwija się bardzo dobrze. W drugim kwartale, po niecałych 2 latach działalności, zaczęliśmy tam przekazywać sprawy o odszkodowania na drogę sądową - to, co w Polsce zostało rozpoczęte dopiero po 5-6 latach działalności. Będziemy w Rumunii wykorzystywać doświadczenie, którego nabraliśmy przez kilka lat działania firmy i potencjał naszych specjalistów. Nie musimy się także martwić o środki finansowe na dalszy rozwój - powiedział Lewandowski.

Dodał, że w Rumunii EuCO ma już ponad 200 spraw zgłoszonych do sądu, a wartość portfela na poziomie 48,3 mln zł na koniec czerwca oznacza skokowy wzrost w skali roku i jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały.

##Nie tylko Polska i Rumunia

Lewandowski poinformował, że choć EuCO jest obecne również w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji (konsoliduje wyniki spółek z Czech i Węgier), to na razie biznes tam rozwija się powoli, głównie z uwagi na małą skalę tych rynków.

- Koncentrowaliśmy się na tych rynkach wówczas, gdy ich przychody w wysokości kilkuset tysięcy rocznie miały dużą wagę w grupie. Ale teraz, gdy skala biznesu w Polsce jest tak duża, ich znaczenie i wpływ na wynik grupy nie jest istotne. Przyjdzie pora, żeby je ożywić. Na dziś jest tak dużo możliwości rozwoju biznesu dochodzenia odszkodowań w Polsce, że koncentrujemy tu energię - zaznaczył prezes.

##Rozważają akwizycję

- W tym roku na pewno nie, ale mam nadzieję, że dojdzie do jednej akwizycji już w przyszłym - powiedział prezes..

Dodał, że EuCO najchętniej przejęłoby sam portfel spraw, ale nie widzi przeszkód, aby rozważyć przejęcie całej spółki.

- Oprócz EuCO, mamy na rynku drugą dużą spółkę. Różnica między liderami rynkowymi, a pozostałymi firmami konkurencyjnymi jest bardzo duża. Ta akwizycja na pewno się pojawi, ale musimy zaczekać, aby te spółki mogły urosnąć i mogły pozytywnie wpłynąć na wynik EuCO. Portfel 300 spraw miesięcznie to nie jest dla nas ciekawy obiekt do przejęcia - podkreślił.

##Grupa EuCO spodziewa się dobrego drugiego półrocza

Polityka ograniczenia kosztów, optymalizacja procesów sądowych i rosnąca wartości spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych o odszkodowania pozytywnie wpływa na wynik grupy EuCO, poinformował prezes Krzysztof Lewandowski.

- Byłbym mocno zaskoczony, gdyby drugie półrocze nie było lepsze niż pierwsze. Trzeci kwartał zazwyczaj jest najsłabszy w całym roku pod względem wokand w sądach, bo jest to sezon urlopowy. Liczba wokand w sądach spada wtedy do 500-700 wobec 1200-1300 poza sezonem urlopowym. W tym roku lipiec był dobry, a sierpień też jest dużo lepszy od naszych założeń. Od września liczba wokand powinna wrócić do normalnego poziomu - powiedział Lewandowski.

Podkreślił, że z kolei czwarty kwartał jest najlepszy w całym roku, bo sądy i towarzystwa ubezpieczeniowe zamykają rok i przyspieszają decyzje w prowadzonych sprawach o odszkodowania.

Prezes poinformował, że restrukturyzacja kosztowa, którą spółka przeprowadziła w latach 2012 i 2013, przynosi teraz efekty .

- Nasza polityka kosztowa jest rygorystyczna. Mocno trzymamy się tych ustaleń. Optymalizujemy procesy sądowe - powołaliśmy spółkę, która nadzoruje zarządzanie pozwami i naszymi pełnomocnikami. To nam przyniosło oszczędności kosztowe, ale również ma efekt jakościowy. Obserwujemy, że wyroki w sprawach o odszkodowania są zasądzane na wyższym poziomie niż do tej pory o około 10 proc. - powiedział prezes Lewandowski.

EuCO wprowadziło także nowy program opieki nad klientami, który poprawił obsługę oraz przyniósł wzrost liczby i jakości zgłoszonych spraw.

Na koniec I półrocza tego roku Grupa EuCO prowadziła w trybie przedsądowym i sądowym sprawy o odszkodowania osobowe o wartości przedmiotu sporu w wysokości ponad 530 mln zł.

Grupa EuCO zwiększyła przychody do 44,7 mln zł w I półrocza tego roku z 26,2 mln zł rok wcześniej. Wzrost ten wynikał ze zwiększonej liczby prowadzonych spraw, związanych z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby wypłacanych w trybie przedsądowym przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Przychody z tytułu spraw o zadośćuczynienia w trybie przedsądowym w pierwszym półroczu wyniosły 18,6 mln zł,wobec 9,2 mln zł w I półroczu 2014. We wzroście przychodów grupy miała udział także działalność związana z wykupem cesji wierzytelności, która przyniosła w pierwszym półroczu tego roku 3,4 mln zł przychodów wobec 0,8 mln zł przychodów rok wcześniej.

Działalność sądowa, realizowana przez Kancelarię Radców Prawnych EuCO, utrzymuje dynamikę rozwoju. Wpływy gotówkowe z działalności sądowej były wyższe o 30 proc. rok do roku, co pozwoliło na wzrost zysku Kancelarii o 49 proc. do 7 mln zł w pierwszym półroczu. Wynik ten stanowił 60 proc. zysku całej grupy.

Wpływy gotówkowe zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 2,3 mln zł.

Wzrost przychodów ze sprzedaży, monitoring kosztów i rosnące wpływy gotówkowe przyczyniły się do wzrostu zysku netto za I półrocze bieżącego roku o 139 proc. do rekordowego poziomu 11,62 mln zł.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 roku.

##Maksymalna dywidenda

Spółka chce wypłacać "maksymalną możliwą" dywidendę w kolejnych latach, nawet do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto.

- Nasza polityka dywidendy zakłada wypłatę minimum 25 proc. rocznego skonsolidowanego zysku netto grupy dla akcjonariuszy. Jak pokazuje jednak historia, wypłacamy znacznie wyższą dywidendę i chciałbym utrzymać taką politykę w kolejnych latach - powiedział Lewandowski

Jednostkowy zysk netto EuCO za rok obrotowy 2014 w wysokości 12,9 mln zł, powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego, został decyzją walnego zgromadzenia spółki przeznaczony w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie kwota do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy to ponad 15 mln zł, czyli 2,68 zł brutto na jedną akcję.

- Jeśli inwestycje na to pozwolą, to w kolejnych latach będziemy chcieli wypłacać jak najwyższą dywidendę, nawet całość zysku grupy - powiedział prezes.

Tagi: finanse, bankowość, euc, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz