Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Hawe porozumiało się z wierzycielami

0
Podziel się:

Spółka odstąpiła od złożenia wniosku o upadłość.

Paweł Paluchowski, wiceprezes Hawe
Paweł Paluchowski, wiceprezes Hawe (Hawe)
bEJcsqXV

Hawe odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Ma to związek z zawartą umową pomiędzy Hawe, Hawe Telekom i Mediatel, a Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN w sprawie ustalenia zobowiązań stron w celu zawarcia porozumienia. Dotyczy ono spłaty zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań.

Stronami umowy standstill są spółki z grupy kapitałowej Hawe S.A.: Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dłużnicy), oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (wierzyciele).

"Zgodnie z umową standstill, ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec wierzycieli przez spółki z grupy Hawe S.A. zostanie zawarte w terminie do dnia 30 września 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

bEJcsqXX

Strony umowy uzgodniły, iż porozumienie będzie zawierało szczegółowe postanowienia odzwierciedlające standardy rynkowe w zakresie oświadczeń oraz zobowiązań stron (w tym ograniczenia w zakresie rozporządzenia majątkiem spółek z grupy Hawe, zaciągania przez spółki z grupy istotnych zobowiązań, w tym zadłużenia finansowego oraz zobowiązanie do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych i z poszanowaniem praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, jednakże z uwzględnieniem uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w przeszłości) oraz wielkości i istniejącego statusu prawnego poszczególnych wierzytelności, podano także.

"W okresie obowiązywania umowy standstill, nie później niż do dnia 30 września 2015 roku, każdy z wierzycieli zobowiązuje się wobec dłużników oraz pozostałych wierzycieli do niepodejmowania czynności egzekucyjnych" - podkreślono w komunikacie.

Dłużnicy i spółka zobowiązali się ponadto do poszukiwania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności oraz udostępnienia wierzycielom informacji dotyczących sytuacji prawno-ekonomicznej dłużników.

Ponadto 5 października 2015 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Mediatela ma podjąć uchwałę w sprawie uchylenia uchwał nr 3-13, podjętych przez nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 5 sierpnia 2015 roku.

bEJcsqYd

"W związku z negocjowaniem umowy standstill z udziałem przedstawicieli Alior Bank S.A. oraz brakiem możliwości jej podpisania przez Alior Bank S.A. w dniu 14 września 2015 roku strony umowy standstill postanowiły, iż w terminie do dnia 21 września 2015 r., Alior Bank S.A., w drodze pisemnego oświadczenia złożonego obecnym stronom umowy standstill, będzie uprawniony do przystąpienia do niej na prawach wierzyciela" - czytamy dalej.

Nie będzie upadłości?

Hawe poinformowało w odrębnym komunikacie, że zarząd spółki podjął dziś uchwałę o odstąpieniu od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu.

"Zarząd spółki podjął ww. uchwałę w związku z zawarciem przez spółkę w dniu 14 września 2015 roku umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

bEJcsqYe

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 roku.

bEJcsqYy
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)