Notowania

Lotos
05.11.2009 08:04

Zysk Lotosu wyższy od prognoz

Lotos w trzecim kwartale podniósł swój wynik w segmencie produkcji i handlu. Gorzej spółce poszło w segmencie wydobywczym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu Grupy Lotos w III kwartale 2009 roku wzrósł do 212 mln zł z 10 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Z kolei zysk operacyjny segmentu wydobywczego spadł do 4 mln zł z 41 mln zł przed rokiem. _ - Na wzrost wyników segmentu produkcji i handlu w III kwartale 2009 roku w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego istotny wpływ miał wyższy o 34 proc. średniokwartalny kurs USD. Dodatkowo różniące się znacznie trendy kursów USD w porównywanych okresach (duże tempo spadku wartości złotówki w III kw. 2008 r. i nieznacznie wzmacniająca się złotówka w III kw. 2009 r.) i związane z nimi powstałe różnice kursowe z działalności operacyjnej spowodowały wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w III kwartale 2009 roku w porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego _ - poinformowała spółka w komentarzu do raportu.

Czynnikami niekorzystnymi dla segmentu produkcji i handlu była niższa o 69 proc. w porównaniu z III kw. 2008 r. marża rafineryjna z notowań oraz niższy o 82 proc. dyferencjał z notowań Brent/Ural.

Do segmentu produkcji i handlu zaliczony został obszar detaliczny.

Na koniec września tego roku liczba stacji własnych Lotosu wyniosła 142 (niezmieniona liczba stacji w stosunku do końca czerwca 2009 roku), liczba stacji partnerskich wyniosła 95 (wzrost o 8 stacji), a liczba stacji patronackich 87 (spadek o 2 stacje). Podpisano łącznie 108 umów franczyzowych.

W ramach segmentu produkcji i handlu zysk operacyjny obszaru detalicznego Grupy Lotos wyniósł 17 mln zł wobec 8 mln zł rok wcześniej.

Z kolei, jak podaje spółka, na niższe wyniki segmentu wydobywczego w porównaniu z III kwartałem 2008 roku wpływ miały niższe o 41 proc. notowania cen ropy naftowej na rynkach światowych, niższy o 47 proc. wolumen sprzedaży ropy naftowej oraz działalność LOTOS E&P Norge skoncentrowana na działaniach o charakterze zarządczym i poniesione w związku z tym koszty ogólnego zarządu przy równoczesnym braku przychodów z działalności operacyjnej.

Tagi: Lotos, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz