Notowania

bre bank
01.03.2010 10:06

Zysk netto BRE Banku spadł o 85 procent

Spółka w całym 2009 roku zarobiła jedynie niecałe 130 milionów złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(brebank.pl)

BRE Bank miał 128,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom głównej spółki w grupie w 2009 roku wobec 857,46 mln zł zysku rok wcześniej.

na zdjęciu: Mariusz Grendowicz, prezes zarządu BRE Banku

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1658,18 mln zł wobec 1392,45 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 594,72 mln zł wobec 551,47 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł właśnie 128,93 mln złotych.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 57,14 mln zł zysku netto wobec 829,53 mln zł zysku rok wcześniej.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )

W latach 2010-2012 BRE Bank chce osiągać ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów i do 2012 roku około 20-proc. rentowność brutto kapitałów własnych. Nowa strategia, przyjęta w poniedziałek, zakłada także obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50 proc. do 2012 roku.

W celu wsparcia realizacji przyjętej strategii oraz dostosowania wskaźnika kapitału podstawowego bank planuje także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru. W ten sposób BRE Bank chce pozyskać 2 mld złotych.

_ Bank oczekuje, że jego podwyższona kapitalizacja przyczyni się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przeprowadzanie zyskownych transakcji z klientami, a jednocześnie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, ułatwi realizację planów rozwoju _ - podano w raporcie.

Planowanej ekspansji ma towarzyszyć efektywność kosztowa, dlatego też BRE Bank chce, aby wskaźnik kosztów do dochodów spadł do poziomu ok. 50 proc. do 2012 roku.

* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl\ ]( http://www.mystock.pl/ )

Główne cele strategiczne grupy w tym roku obejmują wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz efektywny rozwój działalności w najbardziej atrakcyjnych obszarach produktowych.
_ _

_ W obszarze bankowości korporacyjnej bank będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w kredytowaniu podmiotów z sektora publicznego oraz w kredytowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, bank planuje dalsze pozyskiwanie klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw _ - podano w raporcie.

Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję w segmencie kredytów nie-hipotecznych, szczególnie wśród dotychczasowych klientów banku. Ten cel zamierza osiągnąć poprzez cross-selling oraz związane z nim powiększanie bazy klientów. Bank planuje również zwiększyć sprzedaż produktów hipotecznych, m.in. denominowanych w walutach obcych.

Tagi: bre bank, bre, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz