Notowania

KIR – technologiczny HUB dla cyfrowej gospodarki

Digitalizacja usług w sferze publicznej wymaga nie tylko otwartości po stronie społeczeństwa oraz odpowiedniego kapitału i narzędzi po stronie prywatnych podmiotów. Potrzebuje również zaawansowanych technologicznie rozwiązań, łączących bezpieczeństwo, wygodę i zgodność z regulacjami – krajowymi i europejskimi. Dostawcą usług, spełniających te warunki, jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – kluczowy podmiot infrastruktury polskiego sektora bankowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(impact)

Od momentu powstania firmy, podstawowym zadaniem KIR było świadczenie usług rozliczeniowych. Obecnie KIR jest postrzegany jako podmiot, który sprawdza się w znacznie bardziej rozbudowanym kontekście - jako technologiczny hub i kreator innowacyjnych narzędzi, dedykowanych szeroko pojętej cyfrowej gospodarce. Działalność firmy ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce, podmiotów z branży płatniczej i e-commerce oraz administracji publicznej. KIR aktywnie wspiera budowanie nowoczesnej gospodarki i przyjaznego e-państwa.

W udostępnianych przez KIR rozwiązaniach zawsze staramy się efektywnie wykorzystywać innowacyjne technologie, tworząc usługi, które przyspieszają digitalizację procesów w gospodarce i w sektorze usług publicznych. Wśród naszych najnowszych projektów są m.in. rozwiązania ułatwiające bankom i innym podmiotom finansowym wdrożenie dyrektywy PSD2, usługa mojeID służąca do zdalnej weryfikacji tożsamości czy trwały nośnik wykorzystujący technologię blockchain – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Open banking w praktyce

Unijna dyrektywa PSD2 otwiera rynek finansowy dla podmiotów niebankowych (to podmioty trzecie, tzw. TPP). Od marca 2019 r. banki są zobligowane do udostępniania swoich interfejsów do testów, a od września tego roku otworzą je dla zewnętrznych podmiotów, zgodnie z wytyczonymi standardami technicznymi (RTS). Jednak wbrew pozorom, nie jest to tylko techniczna operacja. Komunikacja między bankiem a stronami trzecimi wymaga bowiem odpowiedniego interfejsu i stosownego zabezpieczenia. Mowa tu o dwóch specjalnych, kwalifikowanych certyfikatach do PSD2. Na polskim rynku obydwa rodzaje certyfikatów posiada w swojej ofercie jedynie KIR, który jednocześnie udostępnia rozwiązanie ułatwiające implementację PSD2. To HUB PSD2, nazywany też Polish API.

Filozofia dyrektywy PSD2 i idei otwartej bankowości opiera się na udostępnianiu usług bankowych poprzez API. Każdy bank może utworzyć API we własnym zakresie, ale ze względu na długookresowe korzyści warto wykorzystać wystandaryzowaną platformę. Takie rozwiązanie już funkcjonuje. –_ KIR opracował i udostępnia narzędzia wspierające – tzw. usługi HUB PSD2, dzięki którym wdrożenie Polish API przez wszystkie strony będzie mogło być łatwiejsze i bardziej efektywne, a przez to powszechnie dostępne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa_ – mówi Piotr Alicki.

Ten ustandaryzowany interfejs, łączący świat bankowości i fintechów, jest unikalny w skali Europy. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju bezpiecznych i akceptowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego usług, przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych po stronie banków. HUB PSD2 ma potencjał, aby być pierwszym, fundamentalnym krokiem w budowie polskiego ekosystemu otwartej bankowości.

Tożsamość w kilobajtach

Istotne miejsce na mapie zadań KIR zajmuje tożsamość cyfrowa, uznawana za klucz do popularyzacji wszelkiego rodzaju e-usług. Uruchomiona na początku czerwca usługa mojeID pozwala na zdalne potwierdzanie tożsamości przy pomocy danych uwierzytelniających, pochodzących od dostawcy tożsamości. Obecnie dostawcami tożsamości są banki, które posiadają najwyższy poziom zabezpieczeń dostępu do systemów bankowości elektronicznej. Dzięki mojeID użytkownik zyskuje łatwy dostęp do usług online, bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów czy haseł do różnych serwisów, bez potrzeby osobistej wizyty w punkcie obsługi, urzędzie lub umawiania się z kurierem. Warto podkreślić, że mojeID znacząco poszerzy dostęp do usług w trybie online także w sferze publicznej. Dzięki połączeniu usługi KIR z tzw. Węzłem Krajowym, integrującym usługi administracji publicznej, można będzie np. zdalnie złożyć wniosek o dowód osobisty czy zarejestrować pojazd za pomocą jednego loginu i hasła. Obecnie z usługi mojeID mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego i ING Banku Śląskiego, zaś PGNiG Obrót Detaliczny jest pierwszym podmiotem komercyjnym w roli dostawcy usług.

KIR pracuje także nad kolejnymi elementami infrastruktury, umożliwiającymi bezpieczną wymianę wrażliwych informacji drogą cyfrową np. pomiędzy bankami a uprawnionymi podmiotami. Już wkrótce dostępny będzie podpis elektroniczny w chmurze. Pod względem mocy prawnej będzie on równoważny elektronicznej wersji podpisu kwalifikowanego, w pełni zastępując podpis odręczny, ale bez konieczności posiadania przez użytkownika fizycznego nośnika oraz czytnika. mojeID i podpis w chmurze to usługi, które będą się wzajemnie uzupełniać, a także pozwolą na pełną elektronizację biznesowych procesów w zakresie cyfrowej identyfikacji i uwierzytelniania.

Trwały nośnik informacji bankowych

W styczniu 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na trwałym nośniku, jeżeli strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci we właściwym okresie. Zdaniem UOKiK, uprzednio stosowane narzędzia oraz systemy bankowości elektronicznej, wykorzystywane przez banki do komunikacji z klientami, nie spełniały wszystkich wymogów trwałego nośnika informacji. W tym kontekście środowisko bankowe podjęło decyzję o utworzeniu uniwersalnego rozwiązania sektorowego. Prace koncepcyjne trwałego nośnika informacji zostały przeprowadzone przez KIR pod egidą ZBP. Wspólnie z PKO Bankiem Polskim - największym detalicznym bankiem na polskim rynku oraz IBM, Accenture i innymi partnerami technologicznymi, KIR przygotował pionierską usługę wykorzystującą kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz technologię blockchain.

Dostarczany przez KIR trwały nośnik spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewnia wysoką wydajność i skalowalność. Co równie istotne, umożliwia weryfikację autentyczności i zapewnia dostęp do dokumentów zarówno obecnym, jak i byłym klientom banku, zgodnie z wszelkimi wymogami dla trwałego nośnika w interpretacji UOKiK. – Nasze rozwiązanie, wdrożone we współpracy z PKO Bankiem Polskim i udostępnione klientom banku, było pierwszym produkcyjnym zastosowaniem technologii blockchain w polskim sektorze finansowym – wyjaśnia Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Narzędzia projektowane i dostarczane przez KIR znacząco przyczyniają się do digitalizacji procesów zachodzących w gospodarce i sektorze usług publicznych. KIR pełni rolę technologicznego integratora dla sektora bankowego oraz płatniczego w Polsce, ciesząc się opinią ‘zaufanej trzeciej strony’. Pod koniec maja 2019 r. wystartował pilotaż projektu eParagon, w którym KIR jako partner technologiczny uczestniczy w procesie kreowania rozwiązań rozszerzających ofertę sektora bankowego i zwiększających cyfrową świadomość Polaków. eParagon to elektroniczny odpowiednik paragonu fiskalnego, powiązany z kontem bankowym klienta oraz debetową kartą płatniczą użytą do przeprowadzenia transakcji. Projekt eParagon jest efektem współpracy KIR z PKO Bankiem Polskim, PKN ORLEN oraz eService. Obecnie trwa pilotaż usługi skierowany do ograniczonej liczby użytkowników.

Istotą działalności KIR jest umożliwianie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do powszechnego użytku. Od momentu powstania, firma przeszła znaczącą ewolucję, rozbudowując rolę instytucji obsługującej rozliczenia międzybankowe o funkcję HUBu usług wspólnych. Opracowując i wdrażając nowe usługi, KIR skupia się na zapewnieniu sprawnej współpracy pomiędzy branżą finansową a całą gospodarką i sektorem publicznym.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz