Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Szymon Machniewski
|
aktualizacja

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – czym jest i kto może dostać dofinansowanie?

1
Podziel się:

Zwiększanie kompetencji pozwala na lepsze zagospodarowanie pracowników na krajowym rynku i sprzyja zmniejszaniu bezrobocia. Takimi zadaniami w Polsce zajmuje się Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który tylko w latach 2019-2020, zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli pomógł w zwiększeniu kompetencji ponad 212 tys. pracowników i pracodawców. Jak funkcjonuje KFS? Co to jest i kto może skorzystać ze środków finansowych KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – czym jest i kto może dostać dofinansowanie?
Jak otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? (unsplash.com)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, to wydzielona z Funduszu Pracy jednostka, której celem jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą przedsiębiorców. Środki, jakimi dysponuje KFS, są rozdysponowywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w kwestii przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Celem powstania KFS było zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z uwagi na niedopasowanie kompetencji do wymagań, jakie płyną z dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Dzięki pieniądzom z KFS można zwiększać inwestycje w najcenniejszy zasób w przedsiębiorstwie, jakim są ludzie. Wsparcie finansowe dla kadr pozwala na poprawę pozycji firmy i samych pracowników na konkurencyjnym rynku. Realizowane jest ono ze środków KFS w ramach pomocy de minimis. 

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, który będzie zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego (własnego lub pracowników), musi spełnić określone wymagania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podstawowym warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 20 proc. kosztów – pozostałe 80 proc. sfinansuje z własnych środków KFS.

Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, które mogą ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS bez wkładu własnego. Jednak całość dofinansowania nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków KFS?

Dla uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ze środków KFS należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Naturalnie, to właśnie pracodawca staje się wnioskodawcą. Wniosek o dofinansowanie ze środków KFS można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, ale opatrzonej:

 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Możesz pobrać wniosek przez internet, wydrukować go, wypełnić i podpisać ręcznie, a następnie złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy. 

Jak wypełnić wniosek KFS? Wpisuje się w nim:

 • dane pracodawcy;
 • działania do sfinansowania z udziałem KFS, wraz ze wskazaniem liczby osób, których wydatek dotyczy, formy kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia na osobę, terminu realizacji działań;
 • całkowitą wysokość wydatków zaplanowaną do poniesienia na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, z uwzględnieniem – obecnych i przyszłych – potencjalnych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS, a w przypadku środków z rezerwy KFS – dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z informacjami dotyczącymi nazwy i siedziby realizatora usługi, wskazanie certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia czy posiadanego przez organizatora dokumentu pozwalającego na prowadzenie kształcenia ustawicznego, nazwę i liczbę godzin kształcenia wraz z ceną usługi; 
 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS. 

Do składanego wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę czy pracodawca spełnia warunki przyznania mu pomocy de mini mis;
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzenia działalności – wpis do KRS lub CEiDG;
 • program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących. 

Jakie szkolenia mogą być finansowanie z KFS?

Środki pozyskane z KFS za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na szkolenia własne i zatrudnionych, ale nie dowolnie wybrane. Mogą one zostać wykorzystane na:

 • zdefiniowanie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, jakie mają być obiektem dofinansowania;
 • kursy i studia podyplomowe – realizowane zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Starosta wskazuje na tablicy ogłoszeniowej PUP i na stronach internetowych urzędu, kiedy organizowany jest nabór wniosków pracodawców i przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Podaje priorytety wydatkowania środków na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru oraz czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
gospodarka
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(1)
Mariusz
4 miesiące temu
Czy na szkolenia i kursy z np. ADN akademii również by przysługiwało dofinansowanie?