Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

Kopaczometr money.pl: Premier spełniła dwie trzecie obietnic, ale z mało ambitnego planu

0
Podziel się:

Na koniec kadencji szefowa rządu PO-PSL może pochwalić się spełnieniem 67 proc. obietnic z expose.

Kopaczometr money.pl: Premier spełniła dwie trzecie obietnic, ale z mało ambitnego planu
(PAP/Paweł Supernak)

Jak po ponad roku od wygłoszenia expose Ewy Kopacz wygląda realizacja zapowiedzi złożonych przez szefową rządu? Kopaczometr, czyli indeks, w którym portal money.pl pokazuje stan spełniania obietnic pani premier, doszedł do poziomu 67 procent. Przez wrzesień i część października przybyło na nim aż 13 punktów.

Kolejne punkty premier dopisuje do swojego rachunku za sprawą zrealizowania kilku obietnic. Jedną z nich było zwiększenie puli pieniędzy na kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcom. Premier dopięła swego także w dziedzinie edukacji. We wrześniu uczniowie kilku klas w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dostali pierwsze darmowe podręczniki.

Sukcesem zakończyło się też zapowiadane zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. Nowy nabór, drugi w tym roku, jest rekordowy, bo liczy ponad 5700 miejsc. Do listy spełnionych zapowiedzi szefowa koalicyjnego rządu może dopisać również odnowienie taboru kolejowego, które nastąpiło nie tylko za sprawa Pendolino, ale także wielu innych pociągów i lokomotyw.

Niestety, nie udało się skończyć prac nad rządowym projektem tzw. "konstytucji dla przedsiębiorców", czyli nowego prawa o działalności gospodarczej, który jest jedną z ważniejszych reform zapowiedzianych w expose. W Sejmie odbyło się wprawdzie pierwsze czytanie, ale posłowie nie zdążyli już uchwalić ustawy w tej sprawie. Na 10 dni przed wyborami saldo punktowe szefowej rządu PO-PSL wynosi 67 proc.

##Tyle zrobił rząd przez ponad rok
Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 12 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 10 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 20 proc. 20 proc.
Edukacja 12 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 13 proc. 20 proc.
Razem: 67 proc. 100 proc.

Wyszczególnione wcześniej projekty to tylko kilka przykładów zadań, które Ewa Kopacz postawiła za cele swojemu gabinetowi w expose wygłoszonym 1 października ubiegłego roku. Część z nich miała dłuższą perspektywę realizacji (np. nowa ordynacja podatkowa)
- i wiadomo było, że rząd nie zrealizuje ich przed wyborami. Obietnice premier Kopacz z expose podzieliliśmy na pięć działów i i wybraliśmy najważniejsze z nich - z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdą z kategorii pani premier może otrzymać 20 proc.

Tworząc Kopaczometr, założyliśmy ponadto, że nie wszystkie ujęte w naszym zestawieniu cele rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak przykładowo zwiększenie wydatków na wojsko do 2 proc. PKB uznać możemy traktować jako jeden z kluczowych celów, dlatego nie można go porównywać do większych wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli. Każda z tych zmian spowoduje bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli. Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice, wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc.

Kiedy przyznajemy punkty?

Oto jak wyglądają dokonania premier Kopacz w poszczególnych dziedzinach:

Finanse i bezpieczeństwo publiczne - 12 proc.

W tej kategorii premier wykonała znaczącą część planu, choć nie zrealizowane zostały bardzo ważne przepisy zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zwiększenie wydatków na polską obronność do równowartości 2 proc. PKB 23 lipca prezydent podpisał ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski * Sejm pracował nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy, ale do końca kadencji nie doszło do ich uchwalenia. Z kolei nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych i prace nad nią utknęły.
Rewaloryzacja emerytur i rent 21 listopada 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawą której w 2015 roku minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł. Państwo przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł w 2015 roku.
*39 mln zł dla żołnierzy służących dłużej * Na podstawie rozporządzenia szefa MON od stycznia 2015 roku oficerowie i podoficerowie dostają dodatki za dłuższą służbę.

##

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców - 10 proc.

W dziedzinie podatków oraz ułatwień dla przedsiębiorców odnotowujemy spełnienie kolejnej obietnicy, czyli wsparcie kredytowe udzielone przez państwo polskim firmom. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy kredytowe o łącznej wartości 23,76 mld zł, co stanowi 95 proc. zapowiedzianej w expose sumy. Rząd nie zdołał natomiast doprowadzić do finału m.in. zmiany prawa o działalności gospodarczej oraz skutecznie i w pełni wdrożyć wszystkich ułatwień dla podatników.

*Zmiany w ordynacji podatkowej * 17 marca minister finansów przedstawił rządowi kierunki założeń projektu nowej ordynacji podatkowej, które rząd zatwierdził. 13 października Rada Ministrów przyjęła założenia przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.
*Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci * Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi może w 100 proc. wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. 24 listopada 2014 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podnosi wielkość ulg na trzecie i kolejne dziecko. Pierwsza z nich wzrasta do 2000 zł, druga - do 2700 zł.
*Ułatwienia dla podatników * Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Od połowy marca działa już pierwszy element systemu, dzięki któremu urzędy skarbowe wstępnie wypełniają PIT-y. We wszystkich urzędach skarbowych system będzie dostępny od 19 listopada. Podatnik będzie mógł także załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Uruchomienie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej zostało przesunięte na 26 października.
*Zmiany w prawie o działalności gospodarczej * Nowe Prawo o działalności gospodarczej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki 28 lipca zostało zatwierdzone przez rząd, a 3 sierpnia trafiło do Sejmu, który rozpatrywał projekt we wrześniu, ale nie doszło do uchwalenia stosownej ustawy.
*Ustawa antykryzysowa * Rząd przeznaczy do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź refundację składek na ZUS dla firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. Prezydent podpisał ustawę 28 stycznia, a obowiązuje ona od 1 lutego 2015 r.
Szybkie kredyty na inwestycje dla przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego miał zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości. Do października kwota umów kredytowych zawartych przez bak z przedsiębiorcami opiewa na 23,76 mld zł.
*Urlopy rodzicielskie dla wszystkich * Od przyszłego roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok po urodzeniu dziecka. Po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawa została 5 sierpnia podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Na drugiej stronie o tym, co premier zdziałała w sferze opieki zdrowotnej, szkolnictwa i infrastruktury

Opieka zdrowotna - 20 proc.

W tej kategorii Ewie Kopacz zrealizowała wszystkie najważniejsze obietnice z expose. Ostatnim celem, za który uzyskała punkty, było zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. W marcu skończyła się pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). 1 października ruszyła druga tura, na którą minister zdrowia przyznał 5746 miejsc, co stanowi największą jak dotąd liczbę przyznanych rezydentur. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny oraz kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska)
. Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

*Wdrożenie pakietu kolejkowego * Od nowego roku zwiększyła się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, PSA; USG - m.in. tarczycy, nerek, piersi). Działa też ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, w którym co tydzień aktualizowana jest liczba osób w kolejce na dany zabieg lub wizytę w poszczególnych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych.
*Wdrożenie pakietu onkologicznego * Od stycznia 2015 roku pacjenci z nowotworami będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzony system ma umożliwić kompleksową opiekę nad pacjentem.
*Praca dla młodych lekarzy-rezydentów * Będzie finansowana z budżetu państwa od 2015 roku i obejmie wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Rząd wyliczył, że będzie to grupa około 3 tys. osób.
*Budowa Centrum Weterana * 21 grudnia 2014 roku otwarto Centrum Weterana, które ma w sposób kompleksowy pomagać żołnierzom powracającym z misji.

Edukacja - 12 proc.

Najnowszym dokonaniem rządu PO-PSL na polu edukacji jest zapewnienie uczniom z klas I, II i IV podstawówek oraz I - gimnazjów, bezpłatnych podręczników.

Premier Kopacz deklarowała zmniejszenie obciążenia rodziców uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów, ale kolejne darmowe podręczniki dzieci pozostałych klas mają dostać dopiero w ciągu następnych dwóch lat.

Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli W 2015 roku rząd zamierza na ten cel wydać 100 milionów zł, które zostały zapisane w budżecie, podpisanym 23 stycznia przez prezydenta.
*Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020 * Sejm uchwalił zmiany w ustawach o CIT i PIT, które stworzą ramy do finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Senat nie zgłosił do nich żadnych uwag. W ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT rząd będzie wspierał takie placówki - na ten cel państwo przeznaczy ponad 2 miliardy zł (w latach 2015-20). Uruchomienie dotacji z podatku CIT planowane jest od stycznia 2016 r.
*Monitoring w szkołach * Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkołach, premier zapowiedziała od 2016 roku dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu (państwo i samorządy mają pokrywać po 50 proc. kosztów).
Bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów We wrześniu darmowe podręczniki dostali uczniowie: I, II i IV klas podstawówek oraz klasa I gimnazjum. W 2016 roku grono to powiększy się o dzieci z III i V klas szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017 roku bezpłatne książki mają dostawać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
*Staże dla studentów w urzędach * 16,6 tys. miejsc na praktyki dla studentów przygotowało 1500 urzędów i instytucji administracji państwowej. Od maja w internecie są dostępne oferty praktyk. Pierwsze z nich wystartowały 1 czerwca.
*Finansowanie studiów zagranicą dla najzdolniejszych * 11 czerwca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zawierają regulacje wprowadzające system stypendiów państwowych dla najlepszych studentów. Program ma wystartować w 2016 r. Stypendyści w zamian za finansowe wsparcie będą po skończeniu studiów zobowiązani do przepracowania 5 lat w Polsce.

Infrastruktura i transport - 13 proc.

Ewa Kopacz nie zapomniała o rozbudowie sieci dróg i kolei. Udało się jej wypełnić już sporą część inwestycyjnych zapowiedzi, choć zastrzec trzeba, że nie przyszło jej to z trudnością, bo główny wysiłek w ich urzeczywistnienie włożył poprzedni rząd, pod wodzą Donalda Tuska.

Najnowsze dokonanie, to odnowienie taboru kolejowego. Jak podaje kancelaria premiera, do sierpnia 2015 r. tabor PKP Intercity zwiększył się "o blisko 370 nowoczesnych jednostek". Oprócz dwudziestu Pendolino, do których pasażerowie zdążyli się już przyzwyczaić, są także pociągi polskiej produkcji jak np. 15 składów Flirt wyprodukowanych przez Newag i pociąg Dart bydgoskiej Pesy. Pasażerowie będą mogli nimi podróżować jednak dopiero od grudnia.

*Ponad 160 km dróg ekspresowych * W 2014 roku oddano w sumie nawet więcej niż zapowiedziała premier w expose, bo ponad 200 km dróg ekspresowych.
250 kilometrów dróg ekspresowych Oddanych do użytku do końca 2015 roku.
Nowy tabor na kolei W 2015 roku na tory wyjechały całkowicie nowe i zmodernizowane składy pociągów (o wartości 6 miliardów zł).
*Skrócenie czasu przejazdu pociągiem między największymi miastami * Zgodnie z zapowiedzią z expose, od połowy grudnia 2014 roku podróż pociągiem do stolicy z Katowic i Krakowa zajmuje około 2,5 godziny, natomiast z Wrocławia - około 3 godzin i 40 minut.

Komentarz money.pl

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)