Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

Kopaczometr Money.pl: Premier spełniła ponad połowę obietnic. A Duda jej pomógł

0
Podziel się:

Po niespełna roku rządzenia, Ewa Kopacz zdołała spełnić ponad połowę obietnic złożonych w expose.

Kopaczometr Money.pl: Premier spełniła ponad połowę obietnic. A Duda jej pomógł
(Stefan Maszewski/REPORTER)
bEIGQxmd

Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski zrobił na pożegnanie prezent szefowej rządu. W przedostatnim dniu urzędowania podpisał ustawę, która pomogła Ewie Kopacz spełnić jedną z jej obietnic. Także Andrzej Duda, następca Komorowskiego, zatwierdził akt prawny wprowadzający przepisy obiecane przez panią premier. Dlatego po sierpniu Kopaczometr, czyli indeks, w którym portal money.pl pokazuje stan realizacji zapowiedzi z expose, znowu poszedł w górę i to aż o 7 punktów procentowych. Po 11 miesiącach rządzenia, Ewa Kopacz spełniła już 54 proc. zapowiedzi z expose.

Tak dobry wynik, to między innymi zasługa podpisu Bronisława Komorowskiego pod ustawą, która od 2016 r. pozwoli na korzystanie z urlopów rodzicielskich bezrobotnym, pracującym na umowy o dzieło, studentom i rolnikom.

Do spełnienia obietnic Ewy Kopacz z expose przyłożył również rękę nowy prezydent - Andrzej Duda. On z kolei podpisał ustawę wprowadzającą ulgi podatkowe dla firm, które tworzyć będą przyzakładowe żłobki i przedszkola, co poprawiło znacznie notowania szefowej rządu w naszym badaniu.

bEIGQxmf

W sierpniu do Sejmu trafił też rządowy projekt tzw. "konstytucji dla przedsiębiorców", czyli nowego prawa o działalności gospodarczej, który jest inną ważną reformą zapowiedzianą w expose. Ten akt prawny ma, jak czytamy w uzasadnieniu, urzeczywistnić konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej i zagwarantować jej wykonywanie "w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej".

Na razie saldo punktowe szefowej rządu PO-PSL wynosi 54 proc.

##Tyle zrobił rząd przez 11 miesięcy
Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 12 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 7,5 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 17,5 proc. 20 proc.
Edukacja 10 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 7 proc. 20 proc.
Razem: 54 proc. 100 proc.

Wyszczególnione wcześniej projekty to tylko kilka przykładów zadań, które jeszcze stoją przed panią i jej ekipą, a które Ewa Kopacz przedstawiła 1 października ubiegłego roku w swoim expose. Są wśród nich takie o dłuższej perspektywie (np. nowa ordynacja podatkowa) - ich realizacji nie należy się spodziewać przed wyborami, ale niektóre gabinet PO-PSL może jeszcze zrealizować przed końcem kadencji.

bEIGQxml

Obietnice premier Kopacz z expose podzieliliśmy na pięć kategorii i wybraliśmy najważniejsze z nich - z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc.

Tworząc Kopaczometr, założyliśmy ponadto, że nie wszystkie ujęte w naszym zestawieniu cele rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak przykładowo zwiększenie wydatków na wojsko do 2 proc. PKB uznać możemy za jeden z kluczowych celów, dlatego nie można go porównywać do większych wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli. Każda z tych zmian spowoduje bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli. Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice, wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc.

Kiedy przyznajemy punkty?

bEIGQxmm

Oto jak wyglądają dokonania premier Kopacz w poszczególnych dziedzinach:

Finanse i bezpieczeństwo publiczne - 12 proc.

W tej kategorii premier wykonała znaczącą część planu, choć do zrealizowania zostały rządowi jeszcze bardzo ważne przepisy zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zwiększenie wydatków na polską obronność do równowartości 2 proc. PKB 23 lipca prezydent podpisał ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski * Sejm pracuje nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy (wydawał je będzie Urząd Regulacji Energetyki). Nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych.
Rewaloryzacja emerytur i rent 21 listopada 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawą której w 2015 roku minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł. Państwo przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł w 2015 roku.
*39 mln zł dla żołnierzy służących dłużej * Na podstawie rozporządzenia szefa MON od stycznia 2015 roku oficerowie i podoficerowie dostają dodatki za dłuższą służbę.
bEIGQxmn

##

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców - 7,5 proc.

W dziedzinie podatków oraz ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników sierpień przyniósł spełnienie kolejnej obietnicy. 5 sierpnia ustępujący prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą świadczenia rodzicielskie dla osób bezrobotnych, pracujących na umowy o dzieło, studentów i rolników. Do Sejmu wpłynął ponadto projekt nowego Prawa o działalności gospodarczej, które ma wzmocnić pozycję przedsiębiorców i zapewnić im bardziej partnerskie relacje z administracją.

*Zmiany w ordynacji podatkowej * 17 marca minister finansów przedstawił rządowi kierunki założeń projektu nowej ordynacji podatkowej, które rząd zatwierdził. Trwają konsultacje społeczne.
*Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci * Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi może w 100 proc. wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. 24 listopada 2014 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podnosi wielkość ulg na trzecie i kolejne dziecko. Pierwsza z nich wzrasta do 2000 zł, druga - do 2700 zł.
*Ułatwienia dla podatników * Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika (planowanie uruchomienie - przesunięte na III kwartał 2015 r.). Od połowy marca działa już pierwszy element systemu, dzięki któremu urzędy skarbowe wstępnie wypełniają PIT-y. Podatnik będzie mógł także załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Od połowy września ma zacząć działać Baza Wiedzy Administracji Podatkowej.
*Zmiany w prawie o działalności gospodarczej * Nowe Prawo o działalności gospodarczej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki 28 lipca zostało zatwierdzone przez rząd, a 3 sierpnia trafiło do Sejmu.
*Ustawa antykryzysowa * Rząd przeznaczy do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź refundację składek na ZUS dla firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. Prezydent podpisał ustawę 28 stycznia, a obowiązuje ona od 1 lutego 2015 r.
Szybkie kredyty na inwestycje dla przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 miliardów zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości - ma to nastąpić w 2015 r.
*Urlopy rodzicielskie dla wszystkich * Od przyszłego roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok po urodzeniu dziecka. Po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawa została 5 sierpnia podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
bEIGQxmo

Opieka zdrowotna - 17,5 proc.

W tej kategorii Ewie Kopacz udało się zrealizować, choć jeszcze nie w pełni, wszystkie najważniejsze obietnice w expose. Ostatnim celem, za który nie uzyskała jeszcze kompletu punktów, jest zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. W marcu skończyła się pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). Jesienią będzie organizowany drugi nabór. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny oraz kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska)
. Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

*Wdrożenie pakietu kolejkowego * Od nowego roku zwiększyła się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, PSA; USG - m.in. tarczycy, nerek, piersi). Działa też ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, w którym co tydzień aktualizowana jest liczba osób w kolejce na dany zabieg lub wizytę w poszczególnych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych.
*Wdrożenie pakietu onkologicznego * Od stycznia 2015 roku pacjenci z nowotworami będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzony system ma umożliwić kompleksową opiekę nad pacjentem.
*Praca dla młodych lekarzy-rezydentów * Będzie finansowana z budżetu państwa od 2015 roku i obejmie wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Rząd wyliczył, że będzie to grupa około 3 tys. osób.
*Budowa Centrum Weterana * 21 grudnia 2014 roku otwarto Centrum Weterana, które ma w sposób kompleksowy pomagać żołnierzom powracającym z misji.

Edukacja - 10 proc.

Ekipa Ewy Kopacz ma ambitne plany związane z edukacją i to na wszystkich poziomach. Najnowszym dokonaniem koalicyjnego rządu w tej dziedzinie są przepisy pozwalające na tworzenie przyzakładowych przedszkoli i żłobków z ulg w podatku CIT.

We wrześniu lista spełnionych obietnic zapewne się wydłuży, premier Kopacz deklarowała bowiem zmniejszyć obciążenia rodziców uczniów podstawówek i gimnazjów, zapewniając ich dzieciom darmowe podręczniki.

Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli W 2015 roku rząd zamierza na ten cel wydać 100 milionów zł, które zostały zapisane w budżecie, podpisanym 23 stycznia przez prezydenta.
*Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020 * Sejm uchwalił zmiany w ustawach o CIT i PIT, które stworzą ramy do finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Senat nie zgłosił do nich żadnych uwag. W ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT rząd będzie wspierał takie placówki - na ten cel państwo przeznaczy ponad 2 miliardy zł (w latach 2015-20). Uruchomienie dotacji z podatku CIT planowane jest od stycznia 2016 r.
*Monitoring w szkołach * Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkołach, premier zapowiedziała od 2016 roku dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu (państwo i samorządy mają pokrywać po 50 proc. kosztów).
Bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów W tym roku darmowe podręczniki dostaną uczniowie: I, II i IV klas podstawówek oraz klasa I gimnazjum. W 2016 roku grono to powiększy się o dzieci z III i V klas szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017 roku bezpłatne książki mają dostawać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
*Staże dla studentów w urzędach * 16,6 tys. miejsc na praktyki dla studentów przygotowało 1500 urzędów i instytucji administracji państwowej. Od maja w internecie są dostępne oferty praktyk. Pierwsze z nich wystartowały 1 czerwca.
*Finansowanie studiów zagranicą dla najzdolniejszych * 11 czerwca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zawierają regulacje wprowadzające system stypendiów państwowych dla najlepszych studentów. Program ma wystartować w 2016 r. Stypendyści w zamian za finansowe wsparcie będą po skończeniu studiów zobowiązani do przepracowania 5 lat w Polsce.

Infrastruktura i transport - 7 proc.

Prezentując swoje plany i zamierzenia w Sejmie, Ewa Kopacz nie zapomniała o rozbudowie sieci dróg i kolei. Udało się jej wypełnić już sporą część inwestycyjnych zapowiedzi, choć zastrzec trzeba, że nie przyszło jej to z trudnością, bo główny wysiłek w ich urzeczywistnienie włożył poprzedni rząd, pod wodzą Donalda Tuska.

*Ponad 160 km dróg ekspresowych * W 2014 roku oddano w sumie nawet więcej niż zapowiedziała premier w expose, bo ponad 200 km dróg ekspresowych.
250 kilometrów dróg ekspresowych Oddanych do użytku do końca 2015 roku.
Nowy tabor na kolei Premier zapowiedziała, że w 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 miliardów zł. Na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.
*Skrócenie czasu przejazdu pociągiem między największymi miastami * Zgodnie z zapowiedzią z expose, od połowy grudnia 2014 roku podróż pociągiem do stolicy z Katowic i Krakowa zajmuje około 2,5 godziny, natomiast z Wrocławia - około 3 godzin i 40 minut.

Komentarz Money.pl

bEIGQxmG
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)