Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

Zobacz, jak premier kończy rok. Niezły wynik?

0
Podziel się

Premier w końcu ma coś dla przedsiębiorców, ale czy to nie za mało na nadchodzący kryzys?

Zobacz, jak premier kończy rok. Niezły wynik?
bCXSClJx

Po ponad roku od wygłoszenia expose, rząd może po stronie spełnionych zapowiedzi zapisać pierwsze zmiany ułatwiające życie przedsiębiorcom. Tak wynika z kolejnego odczytu Tuskometra - stworzonego przez Money.pl wskaźnika obrazującego stan realizacji obietnic Donalda Tuska.

W porównaniu z poprzednim miesiącem Tuskometr podskoczył o 3 punkty procentowe i ma obecnie wartość 34,5 procent. Stało się tak za sprawą dwóch ustaw, które w ostatnich tygodniach podpisał prezydent, a które przynoszą w końcu zapowiadane już od dłuższego czasu ułatwienia dla przedsiębiorców (wprowadzenie metody kasowej VAT dla małych firm i redukcja niektórych obciążeń administracyjnych).

Można zatem uznać, że koalicyjny gabinet przez 13 miesięcy zdołał urzeczywistnić jedną trzecią planów przedstawionych w wystąpieniu premiera. To całkiem niezły wynik biorąc pod uwagę, ile czasu zostało do końca kadencji. Tym bardziej, że w pierwszych miesiącach 2013 roku spodziewać można się dokończenia kilku następnych zapowiedzi. Rumieńców nabierają prace nad deregulacją zawodów i zmianami w prawie karnym. A jeśli wierzyć deklaracjom ministrów, to w przyszłym roku do Sejmu trafi również projekt ustawy o informatyzacji, który wprowadzi w końcu nasze urzędy w XXI wiek.

Tworząc Tuskometr przyjęliśmy, że nie wszystkie obietnice Donalda Tuska będziemy oceniać równorzędnie pod względem wagi procentowej. Znowelizowane ostatnio przepisy dotyczące czasu nadawania NIP, choć z pewnością ważne dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, nie mogą się bowiem równać z nowelizacją ustawy o PIT, która dotknie większość obywateli. Wpływ obu regulacji będzie bowiem inny zarówno dla osób zainteresowanych zmianami jak i dla budżetu państwa.

bCXSClJz

Cele przedstawione w expose pogrupowaliśmy w pięciu kategoriach, które naszym zdaniem odpowiadają najważniejszym sferom funkcjonowania państwa (każda z nich warta jest 20 procent). Jak dotąd najwięcej gabinet Tuska zdziałał w sferze systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych (14 proc.) oraz w podatkach (12 proc.). Na razie najsłabsze wyniki ma w sferze prawa - 0 proc. Jeśli rząd przeprowadzi wszystkie reformy i zmiany - zrealizuje plan w 100 procentach. Badanie Money.pl przeprowadza cyklicznie.

Punkty procentowe za realizację zapowiedzi z expose przyznajemy dopiero wtedy, gdy dana reforma została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną gwarantującą jej wdrożenie. Przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane. Tak przedstawia się wynik rządu po ponad roku od wygłoszenia przez premiera expose:

| Zobacz, co zrobił rząd przez 13 miesięcy | | |
| --- | --- | --- |
| Reforma | Zapowiedzi z expose premiera | Wykonanie: 34,5 proc. |
| Podatki | | 12 proc. |
| Zmiany w uldze prorodzinnej

bCXSClJF

ArtisticCaptures/iStockphoto | Ulga prorodzinna zostanie odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł - rząd na początku lipca podniósł wysokość progu dochodów, który według pierwotnego projektu wynosił 85 528 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 112 tys. zł - ulga pozostanie bez zmian. Rodzice z dwójką dzieci, będą mogli - tak samo jak do tej pory - odliczyć od podatku po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie podwyższona o 50 proc. do 1668,06 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko da prawo do skorzystania z ulgi wyższej o 100 proc. - czyli 2224,08 zł. | 11 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Likwidacja ulgi internetowej | Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi internetowej, z której w ubiegłym roku skorzystały niemal 4 mln osób. Beneficjenci ulgi odliczyli łącznie od przychodu 2,278 mld zł, płacąc dzięki temu podatki niższe o około 400 mln zł. Ostatecznie likwidacja ulgi nie jest całkowita - podatnik, który dotychczas z niej nie korzystał - będzie miał taka możliwość przez dwa lata. Ci, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. zrobią to po raz pierwszy, będą mieli prawo do odliczenia jeszcze za 2013 r. | 11 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Ograniczenie przywileju podatkowego twórców | Według deklaracji premiera, część twórców straci przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, jaką otrzymują na rękę. Dotyczyć to będzie jednak tylko tych, których dochód przekroczy 85 528 zł. | 11 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Opodatkowanie lokat antybelkowych | Uszczelnienie zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tzw.lokaty antybelkowe, które ze względu na dotychczas obowiązującą metodę liczenia podstawy opodatkowania pozwalały uniknąć płacenia daniny fiskusowi. | Weszło w życie 31 marca. Resort finansów szacuje, że przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie. |
| Likwidacja podatku rolnego | Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. | Trwają prace nad założeniami ustaw, które będą regulować wprowadzenie podatku rolnego. |
| Emerytury i ubezpieczenia społeczne | | 14 proc. |
| Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego

Creatista/Dreamstime | Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować - do 67. roku życia. Rząd planuje, by zmiany w systemie zaczęły wchodzić w życie stopniowo od przyszłego roku. W przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego miałyby się zakończyć w 2020 r., w przypadku kobiet - w 2040 r. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego) oraz zniwelować skutki zmian demograficznych w nadchodzących dziesięcioleciach. | 1 czerwca prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. Nowe przepisy wejdą wżycie 1 stycznia 2013 r. |
| Zmiany w emeryturach mundurowych | Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby - do 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Jej wysokość zależała będzie od zarobków z trzech kolejnych lat wybranych przez funkcjonariusza lub żołnierza (nie od wysokości ostatniej pensji jak obecnie). Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. | Prezydent podpisał 6 czerwca ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. |
| Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym | W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. - _ Jak będzie to konieczne zastanowimy się nad likwidacją Funduszu Kościelnego _ - zadeklarował premier. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. | Trwa przygotowanie założeń ustawy o Funduszu Kościelnym. |
| Zmiany w emeryturach górniczych | Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur - przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. | Trwają przygotowania reformy zasad nabywania praw do górniczych emerytur. |
| Podwyższenie składki rentowej | Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. | Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego. |
| Składka zdrowotna dla rolników | Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. | Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego. Za rolników mających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa. Ci, którzy mają gospodarstwa od 6 do 15 ha - płacą składkę 18 zł, a powyżej 15 ha - 36 zł. |
| Waloryzacja kwotowa emerytur i rent | Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. | Waloryzacja rent i emerytur weszła w życie 1 marca. Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który 19 grudnia orzekł, że jest ona zgodna z konstytucją. |
| Prawo | | 0 proc. |
| Deregulacja zawodów Ene/Dreamstime | W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Zdaniem rządu wymusi bowiem konkurencję, a co za tym idzie lepsze ceny, oraz doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy mają problem ze zdobyciem zatrudnienia w zawodzie. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów wpłynął do Sejmu 8 października, 9 listopada odbyło się pierwsze czytanie, a 10 grudnia wysłuchanie publiczne. |
| Krótsze rozprawy w sądach | Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedną trzecią. Sądy będą mogły orzekać jednoosobowo (także drugiej instancji). Możliwe będzie wydanie wyroku bez rozprawy, jeżeli taki wniosek zgłosi oskarżony. Wnioskowanie o skazanie bez rozprawy rozszerzono na wszystkie występki. Dobrowolne poddanie się karze będzie obejmować wszystkie przestępstwa, również najcięższe. | Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Trwa przygotowanie projektu zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym. Przyjęte rozwiązania przewidują wyeliminowanie i skrócenie niektórych procedur sądowych oraz rezygnację z prowadzenia kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i powoływania biegłych. |
| Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata | Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ma dojść również do zrównania uprawnienia adwokatów i radców. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów wpłynął do Sejmu 8 października, 9 listopada odbyło się pierwsze czytanie a 10 grudnia wysłuchanie publiczne. |
| Administracja | | 3 proc. |
| Ułatwienia dla przedsiębiorców

bCXSClJG

endopack/iStockphoto | Rozwiązania, o których mówił premier w expose, mają także zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o KRS mają usprawnić procedurę rejestracji firm i skrócić czas nadawania NIP osobom prawnym. Rząd postanowił też ulżyć małym firmom wprowadzając ułatwienia związane z kasowym rozliczaniem VAT. Pozwolą one na odprowadzanie podatku dopiero po uzyskaniu płatności za towar lub wykonaną usługę (zniesiony zostaje termin 90 dni dla podatników o obrotach do 1,2 mln euro). | 30 listopada prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która zatwierdza m.in. zmianę rozliczania VAT tzw. metodą kasową. Nowe przepisy wejdą w życie od
przyszłego roku. Ustawa wprowadzającą szybsze nadawanie NIP firmie (czas skrócony z 14 do 3 dni) oraz znosząca obowiązek informowania inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej o rozpoczęciu działalności została podpisana przez prezydenta 18 grudnia. Wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. Ustawa o KRS jest w Senacie. |
| Szybsze pozwolenie na budowę | Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem czasu wydawania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni - w przypadku dużych. W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. | Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych. |
| E-administracja | Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. Każda instytucja publiczna ma mieć obowiązkowo m.in. elektroniczną skrzynkę podawczą. Jak zapowiedział Michał Boni, minister cyfryzacji - celem jest przełamanie monopolu dokumentacji papierowej w administracji. Od stycznia ma także ruszyć system eWUŚ, usprawniający weryfikację ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów. | Trwa przygotowanie pakietu projektów ustaw dotyczących e-administracji (m.in. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych). Rada Ministrów przyjęła na początku grudnia założenia do ustawy o informatyzacji. |
| Finanse publiczne | | 5,5 proc. |
| Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

Amaxim/Dreamstime | Do końca 2012 roku premier chce wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chce sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. - do 47 proc. To wszystko uda się zrobić, ale kosztem cięć, które dotkną wszystkich obywateli. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych ma spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. | Czy zamierzenia rządu dojdą do skutku przekonamy się najwcześniej na początku przyszłego roku, kiedy znane będą wyniki za 2012 r. Sejm znowelizował 12 grudnia ustawę o finansach publicznych, która ma ograniczyć wpływ wahań kursów walut na ewentualne uruchomienie procedur ostrożnościowych i przekazał ją do Senatu. |
| Zmiany w becikowym | Rząd wprowadził kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie w przypadku rodziny trzyosobowej. | 6 listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującą zasady wypłacania becikowego. Nowe regulacje mają obowiązywać od 2013 r. |
| Podwyżki dla mundurowych | Premier obiecał w expose po 300 zł brutto podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Zapowiedź ta wywołała falę protestów innych służb mundurowych, które uznały to za niesprawiedliwe. Podwyżka dla policjantów pochłonie w tym roku 202 mln zł. | Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia. Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy szefowie MON i MSW podpisali w drugiej połowie czerwca. |
| Podatki od kopalin i surowców | Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa takich m.in.: jak miedź, srebro, węglowodory (w tym gaz łupkowy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł. Opodatkowane będą wszystkie typ złóż węglowodorów i każdy podmiot wydobywający. Przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy - 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. | Prezydent podpisał 27 marca ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia. Minister środowiska przedstawił w październiku założenia ustawy o wydobywaniu węglowodorów i związanego z tym podatku. Obecnie w resorcie trwają prace nad projektem ustawy. |

Komentarz Money.pl: Rząd znowu się spóźnił

bCXSClJH
bCXSClKa
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)