Notowania

handel w internecie
07.05.2015 06:48

To odmieni europejski handel w internecie

Bruksela chce zmienić zasady w transgranicznym handlu elektronicznym, w tym w rozliczeniach VAT czy cenach przesyłek.

Podziel się
Dodaj komentarz
(bowie15/iStockphoto)

Ułatwienia w transgranicznym handlu elektronicznym, w tym w rozliczeniach VAT, walka z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym czy przystępne ceny przesyłek - to część propozycji zawartych w ogłoszonej przez KE strategii jednolitego rynku cyfrowego. Jednolity rynek cyfrowy ma przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

Celem jednolitego rynku cyfrowego jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość. W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

- Położyliśmy dziś kamień węgielny pod cyfrową przyszłość Europy. Chciałbym, aby funkcjonowały paneuropejskie sieci telekomunikacyjne, usługi cyfrowe były świadczone bez względu na przebieg granic oraz aby działały liczne innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa typu start-up. Chcę żyć w czasach, w których każdemu z konsumentów oferuje się jak najlepsze warunki, a każdemu przedsiębiorstwu dostęp do jak największego rynku – niezależnie od miejsca ich lokalizacji w Europie. Dokładnie rok temu przyrzekłem, że jednym z moich najważniejszych celów uczynię stworzenie prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego. Dzisiaj wywiązujemy się z tej obietnicy. Szesnaście działań zawartych w strategii jednolitego rynku cyfrowego pomoże nam dostosować jednolity rynek do epoki cyfrowej - powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Bariery istniejące obecnie w internecie oznaczają, że obywatele tracą możliwość nabywania dobrych towarów i korzystania z dobrych usług, gdyż jedynie 15 proc. z nich dokonuje zakupów internetowych w innym państwie Unii Europejskiej - napisano w komunikacie Komisji. Jednocześnie spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni wykorzystać możliwości wzrostu, które dają im technologie cyfrowe: jedynie 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną - dodano.

Strategia obejmuje trzy filary: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej UE, stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

W ramach pierwszego filaru Komisja zaproponuje m.in. przepisy ułatwiające transgraniczny handel elektroniczny, przegląd przepisów dotyczących ochrony konsumenta, skuteczniejsze i przystępne cenowo dostarczanie przesyłek, "nowoczesne, bardziej europejskie" prawo autorskie, a także ograniczenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT. KE planuje również przegląd dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej.

Pierwszy filar obejmuje również działania mające na celu zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, czyli dyskryminacyjnej praktyki stosowanej do celów handlowych, w ramach której sprzedawcy online odmawiają konsumentom dostępu do strony internetowej w związku z ich lokalizacją lub przekierowują ich do lokalnego sklepu z innymi cenami. Ponadto w środę KE rozpoczęła badanie sektorowe w sprawie ochrony konkurencji w handlu elektronicznym.

W ramach drugiego filaru Komisja przedstawi "ambitną reformę" unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji, obejmujących m.in. wspólne unijne kryteria przydziału częstotliwości na szczeblu krajowym czy stworzenie zachęt inwestycyjnych w zakresie szybkich sieci szerokopasmowych. Ponadto KE dokona przeglądu ram prawnych dla usług, aby uwzględniały one realia XXI wieku oraz przeprowadzi analizę roli platform internetowych, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe, sklepy z aplikacjami internetowymi. Komisja dokona też przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz zaproponuje partnerstwo z przemysłem dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

By promować swobodny obieg danych w Unii Europejskiej, KE w ramach trzeciego filaru strategii zaproponuje europejską inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych, a także określi priorytety dla standardów i interoperacyjności w dziedzinach istotnych dla jednolitego rynku cyfrowego, takich jak e-zdrowie, planowanie transportu lub energia.

Strategia obejmuje również działania w zakresie e-administracji. Plan działania przewiduje połączenie rejestrów przedsiębiorstw w całej UE, zapewnia współpracę różnych systemów krajowych oraz obowiązek jednorazowego przekazania swoich danych przez obywateli i przedsiębiorstwa organom administracji publicznej. Oznacza to, że organy administracji publicznej nie będą już składać powielających się wniosków o te same dane, skoro mogą one wykorzystać dane, które są już do ich dyspozycji - napisano w omówieniu strategii.

Jak szacuje Komisja, inicjatywa ta obniży obciążenie administracyjne i potencjalnie przyczyni się do zaoszczędzenia ok. 5 mld euro rocznie do 2017 r.

Działania w ramach strategii Komisja planuje zrealizować do końca 2016 r. Podczas czerwcowego szczytu unijni przywódcy mają przeprowadzić dyskusję na temat jednolitego rynku cyfrowego.

Tagi: handel w internecie, handel, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, unia, najważniejsze, e-biznes, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz