Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Expose Ewy Kopacz. Jej obietnice warte są 135 miliardów złotych

0
Podziel się:

Eksperci punktują słabe strony strategii nowej pani premier.

Expose Ewy Kopacz. Jej obietnice warte są 135 miliardów złotych
(Andrzej Iwańczuk/Reporter)

_ - Nie proszę dziś o sto dni spokoju, ale o sto dni współpracy _ - podkreśliła szefowa rządu Ewa Kopacz wygłaszając w Sejmie exposé. Zanim to zdanie padło przez 45 minut wymieniała punkt po punkcie litanię obietnic. Money.pl zsumował wszystkie zapowiedzi. By im sprostać, obecny gabinet, ale też następne, będą musiały znaleźć ponad 135 mld złotych. Można zrozumieć przedwyborczy charakter exposé i chęć zaskarbienia sobie przychylności wyborców, ale za zapowiedziami dodatkowych wydatków nie szły deklaracje źródeł ich sfinansowania - krytykują ekonomiści. Wskazują, jakich kwestii zabrakło w wystąpieniu. Premier krytykują też związkowcy. Szef _ Solidarności _ Piotr Duda zagroził: _ odnosząc się do deklaracji w sprawie górnictwa, premier musi mieć świadomość, że górnicy na ich realizację nie będą czekać kilka miesięcy, a raczej kilka dni! _

Mimo stosunkowo krótkiego wystąpienia, lista obietnic i deklaracji złożonych przez premier Ewę Kopacz jest bardzo długa. Obiecane wydatki na drogi, kolej, armię, zasiłki, naukę, leczenie oraz na żłobki i przedszkola to w sumie 135 miliardów złotych. Najwięcej premier obiecała przeznaczyć na budowę dróg i na transport publiczny.

Podtrzymała też obietnice, które jeszcze w sierpniu złożył jej poprzednik Donald Tusk. Szczególnie chodzi o rewaloryzację rent i emerytur na nowych zasadach, zmianę zasad rozliczania ulg na dzieci oraz zwiększenie wydatków na armię.

##Obietnice premier Ewy Kopacz złożone w exposé
Obietnice Szacunkowy koszt
Źródło: Money.pl na podstawie _ exposé _Ewy Kopacz, MPiPS, MF, MZ, MEN
W latach 2014-2020 zbudowanych ma zostać 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic. 93 mld zł
Nowy tabor autobusowy i tramwajowy w miastach. 13,5 mld zł
Zwiększanie przepustowości polskich portów i poprawa infrastruktury od strony lądu do 2020 roku. 11 mld zł
Rewaloryzacja rent i emerytur w 2015 roku 3,8 mld zł
Rozszerzenie programu bezpłatnych podręczników szkolnych o kolejne klasy do 2024 roku. 3,7 mld zł
Rozbudowa do 2020 roku dziennych domów opieki nad starszymi osobami oraz stworzenie Instytutu Geriatrii. Ma to być specjalny ośrodek leczenia i opieki nad osobami starszymi. 3,5 mld zł
Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020. 2 mld zł
Od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studentów i rolników. Mają otrzymać oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości około tysiąca zł, które będzie można pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. 1,5 mld zł
Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci w 2015 roku. 1,1 mld zł
Zwiększenie w 2016 roku wydatków na siły zbrojne do poziomu 2 proc. PKB Polski 800 mln zł
Rząd ma przeznaczyć dodatkowe kwoty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dopłaty i wsparcie dla polskich firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. 500 mln zł
Rodzicom, którzy przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń choćby o złotówkę i utracą całe świadczenia, rząd zaproponuje zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, rząd pomniejszy je tylko o taką kwotę o jaką przekroczyli próg uprawniający do świadczenia. Rozwiązanie to ma wejść w życie od 2016 r. 400 mln zł
Wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego poprzez dodatkowe pieniądze dla 3,5 tysiąca lekarzy rezydentów. 315 mln zł
Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli w 2015 roku. 50 mln zł
Budowa Centrum Weterana i dodatkowa pomoc dla żołnierzy powracających z misji w 2015 roku. 39 mln zł
##Podsumowanie kosztów jakie niosą obietnice premier Ewy Kopacz ##135,3 mld zł

Ponad 135 mld złotych to niebagatelna kwota, ale to i tak nie wszystkie skutki finansowe obietnic Ewy Kopacz. Kilka z nich - bardzo istotnych - zaprezentowała nie podają skutków finansowych. Premier zapowiedziała, że już na początku 2015 roku, a nie dopiero za dwa lata, minister finansów przedstawi założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. _ - To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - _ podkreśliła premier.

_ - Największym brakiem exposé jest brak źródeł finansowania tych wydatków _- mówi Money.pl dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan i członkini Rady Gospodarczej przy premierze. _ - Przedwyborcze obietnice brzmią może imponująco, ale czy i jak zostaną zrealizowane tego już nie wiemy _.

Zmiany w podatkach i pomoc dla firm, rolników

Do końca roku ma też zostać powołany fundusz stabilizacji dochodów rolniczych. Premier uzasadniła go coraz częstszymi przypadkami braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu. Fundusz mają utworzyć odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów.

Premier zapowiedziała, że w 2015 r. wprowadzone będą konkretne ułatwienia dla podatników, takie jak system e-podatki, czy zmiany w administracji podatkowej. Jak zapewniła, podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie, a pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, takich jak ZUS czy Służba Celna. Szefowa rządu zobowiązała ministra infrastruktury i rozwoju do przyspieszenia prac nad kodeksem budowlanym tak, by na początku przyszłego roku trafił on do parlamentu.

_ - Zapowiedzi uregulowania prawa podatkowego w myśl zasady, że 99 proc. podatników to uczciwi ludzie a tylko procent to cwaniacy, można tylko przyklasnąć - _ mówi Money.pl prof. Stanisław Gomułka, były minister finansów i główny ekspert BCC. Jego zdaniem nowa ordynacja podatkowa ograniczy samowolę fiskusa i możliwości dowolnej interpretacji przepisów niekorzystnej dla przedsiębiorców. Z drugiej strony pozwoli na skuteczniejsza walkę z oszustami i odwróci trend spadkowy jeżeli chodzi o wpływy z podatków.

W ubiegłym roku dochody budżetu państwa po raz pierwszy od wielu lat zmniejszyły się: wyniosły 279,2 mld zł, podczas gdy w 2012 r. - było to jeszcze około 287,6 mld zł. To oznacza spadek o blisko 8,4 mld zł.

Na zmniejszenie dochodów fiskusa największy wpływ miał spadek wpływów z podatków. Dochody te w 2013 r. wyniosły 241,6 mld zł. Rok wcześniej bo to 248,3 mld zł. W tym roku zaplanowano wpływy na poziomie ponad 248 mld zł, ale jeśli utrzyma się tendencja topniejących wpływów z tytułu akcyzy na paliwa, papierosy i alkohol oraz wzrost odpisów z tytułu zwrotu VAT, wpływy do kasy państwa w tym roku mogą by niższe nawet o blisko 8 mld zł od planu i nie przekroczą 240 mld zł.

Wpływy podatkowe do budżetu państwa (dane w mld zł)

Trzeba podkreślić, że spadek wpływów do kasy państwa postępuje mimo wzrostu PKB i konsumpcji. W 2013 roku wzrosły odpowiednio o 2,5 i 0,3 proc. Mimo to dochody podatkowe spadły względem 2012 r. o 2,7 proc.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek nie kryje jednak wątpliwości: _ Zamiast szybkiego pisania prawa podatkowego na kolanie, wolałabym porządnie przygotowaną reformę _.

Ekonomiści wskazują też na słabe punkty w założeniach do nowej ordynacji podatkowej. Chodzi przede wszystkim o klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Wprawdzie resort finansów doprecyzował ją zapisem, że chodzi o _ korzyść podatkową _ przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku rocznie. Jednak eksperci obawiają się, że w praktyce klauzula stanie się narzędziem, które będzie wykorzystywane przeciwko firmom. _ - Mam nadzieję, że słowa premier oznaczają jednak zapowiedź końca maratonów kontrolnych i nalotów ze strony skarbówki - _ mówi prof. Gomułka.

Ewa Kopacz obiecała, że Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości, a program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców, zostanie wydłużony do 2016 roku i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji.

_ - To najważniejszy i najbardziej korzystny dla firm fragment _ exposé _- _ mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Jej zdaniem bez tych gwarancji działalność wielu firm stała by się bardzo utrudniona, a nawet niemożliwa.

Górnictwo i energetyka, ale bez konkretów

_ - Musimy wspierać budowę unii energetycznej - _ szumnie zapowiedziała premier. - _ Polska będzie zabiegać, by Unia Europejska wcieliła w życie idee solidarności energetycznej _. Podkreśliła, że nie można godzić się na sytuację, w której Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostarczanie lub ceny surowca od bieżących celów politycznych. _ - Dlatego nasz rząd będzie przekonywał Unię, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych _.

Zaznaczyła, że na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazu. Podkreśliła, że nie zgodzimy się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów.

Co z górnictwem? Kopacz podkreśliła, że celem rządu jest ochrona polskiego górnictwa przed _ nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży oraz niższe koszty energii _. _ Będziemy wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych i obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku - _ obiecała szefowa rządu.

_ - To dobrze, że premier wskazała na konieczność zmian w górnictwie i energetyce, ale wiemy co dokładnie kryje się za tymi zapowiedziami - _komentuje dla Money.pl prof Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy premierze. - _ Nie wiemy, czy to oznacza, że do kopalni popłynie wsparcie na restrukturyzacje, czy to, że nierentowne kopalnie jednak będą zamykane _. Z kolei prof. Gomułka brak jakiejkolwiek wzmianki o prywatyzacji komentuje jako zapowiedź wyhamowania tego procesu. _ - Brak prywatnych inwestorów w tej branży stawia pod znakiem zapytania zapowiedź restrukturyzacji i unowocześnienia wydobycia oraz przetwarzania węgla. Wiąże się to przecież z dużymi nakładami i wdrażaniem nowoczesnych technologii - _argumentuje.

Zdaniem ekspertów, brak zgody na jakiekolwiek zmiany cen energii, może oznaczać tylko jedno - brak zgody na całkowite uwolnienie cen energii, co pozwoliłoby na wzrost inwestycji w tej branży.

Prof. Gomułka wytyka premier Kopacz brak rzetelnej informacji o wydatkach na armię: _ zapowiedziała zwiększenie wydatków na siły zbrojne do 2 procent PKB, ale nie wspomniała, że i tak trzy czwarte tej kwoty pójdą na pensje i emerytury dla wojskowych, a tylko to, co zostanie, na nowe uzbrojenie _.

Związkowcy i ekolodzy rozczarowani

_ - Pani premier w swoim _ exposé _nie odniosła się ani słowem do najistotniejszych problemów rynku pracy, a więc do płacy minimalnej, umów śmieciowych, segmentacji rynku pracy - _ komentuje Piotr Duda, przewodniczący NSZZ _ Solidarność _. _ - Nie wspomniała również o najważniejszych dla przeciętnej polskiej rodziny informacjach takich, jak na przykład kwota wolna od podatku, progi dochodowe, czy pomoc socjalna dla najuboższych. Większość jej deklaracji należy traktować jak pobożne życzenia, a ich realizacja w dużej mierze datowana jest na 2016 rok i później, a więc już po zakończeniu tej kadencji _.

Szef _ Solidarności _ też pogroził: _ Odnosząc się do deklaracji w sprawie polskiego górnictwa, premier musi mieć świadomość, że górnicy na ich realizację nie będą czekali kilka miesięcy, a raczej kilka dni! _

Ekolodzy też krytykują, ale zapowiedź wsparcia górnictwa. - _ Węgiel, z węglem i dla węgla. Trudno oprzeć się wrażeniu, że część dzisiejszego _ exposé _poświęcona polityce energetycznej państwa nowa premier Ewa Kopacz kierowała nie do społeczeństwa, ale do pikietujących przed Sejmem górników _ - komentują WWF Polska, ClientEarth i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Wskazują, że skazywanie w dłuższej perspektywie polskiej energetyki na węgiel na pewno nie jest sposobem na niższe koszty energii dla polskich rodzin. Ich zdaniem, tania energia z węgla to kosztowa iluzja. Z analiz ekspertów wynika, że w ciągu ostatnich 25 lat polski podatnik dopłacił do niej 170 mld zł w formie państwowych subsydiów. W następnych dekadach polski węgiel będzie coraz mniej konkurencyjny, a w 2030 import tego surowca z zagranicy może przekroczyć jego krajowe wydobycie. _ _

Ani słowa o ratowaniu systemu emerytalnego_ _

_ - Naszemu państwu grozi bankructwo, jeśli nie weźmiemy się za reformę systemu emerytalnego, szczególnie I filara. Tymczasem w _ exposé _nie padło ani jedno słowo na ten temat - _nie kryje zdziwienia prof. Stanisław Gomułka.

Dziura w ZUS-owskim budżecie już w 2019 przekroczy 74 mld zł. To i tak umiarkowana prognoza. Według pesymistycznego scenariusza, deficyt emerytalny przekroczy 95 mld zł. To niemal dwukrotnie więcej niż obecnie.

Nieciekawa przyszłość systemu emerytalnego

_ - Rząd musi likwidować przywileje emerytalne na przykład rolników i kolejny raz wydłużyć czas składkowy, czyli przesunąć wiek emerytalny - _ przekonuje prof. Gomułka. Jego zdaniem bez tego emerytalna dziura może pociągnąć na dno cały budżet.

Co z przyjęciem euro? Też zabrakło konkretów

_ - To dobrze, że w obecnej sytuacji w strefie euro, trwającej akcji ratunkowej dla niektórych krajów południa i do końca nieznanego, docelowego kształtu Eurolandu, Ewa Kopacz nie złożyła jakiś deklaracji, co do daty prowadzenia euro w Polsce - _ mówią zgodnie prof. Dariusz Filar i prof. Stanisław Gomułka._ - Przecież nie spełniamy części kryteriów z Maastricht _.

Polska wypełniała kryteria stabilności cen i wysokości stóp procentowych. Wciąż jednak nie spełniamy kryteriów deficytu budżetowego, który nie powinien przekraczać 3 proc. PKB, a u nas jest znacząco wyższy. Polska nie jest też uczestnikiem mechanizmu ERM II i nie utrzymuje odpowiednio stabilnego kurs złotego. Do tej pory też nie dokonano zmian w konstytucji, które pozwoliłyby na zmianę waluty.

Prof Małgorzacie Starczewskiej-Krzysztoszek - zwolenniczce szybkiego wejścia do strefy euro - zabrakło jednak silnego akcentu w tej sprawie. _ - Nie chodzi o konkretną datę, ale o zapowiedź, że jednak konsekwentnie będziemy do tego dążyć. Teraz mam wrażenie, że rząd Ewy Kopacz zupełnie sobie tę kwestię odpuszcza _.

Stanisław Gomułka domyśla się głównego powodu powierzchownego potraktowania tego tematu: _ Przyjęcie euro wymusza na nas większą dyscyplinę w wydatkach publicznych i znaczne ograniczenie deficytu budżetowego, który już teraz sięga 50 mld złotych. Tymczasem wbrew temu, co zapisano w projekcie budżetu na przyszły rok, rządzący najwyraźniej nie będą go w stanie ograniczyć do 46 mld, a powiększą go o kolejne miliardy ponad 50 mld złotych. _

_ Czytaj więcej w Money.pl _

_ 1. [ ( http://static1.money.pl/i/h/41/m306217.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/minister;pracy;zapowiada;zmiany;w;smieciowkach,182,0,1622454.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Będą zmiany w umowach "śmieciowych" 2. [ ( http://static1.money.pl/i/h/255/m322303.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/debata-po-expose-ewy-kopacz-stu-dni,57,0,1630265.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Debata po expose_ . _Stu dni współpracy nie będzie 3. [ (
http://static1.money.pl/i/h/189/m319165.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ewa;kopacz;zdradzi;tuska;money;pl;ujawnia;najwieksze;tajemnice;jej;kariery,173,0,1614765.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Ewa Kopacz zdradzi Donalda Tuska? 4. [ ( http://static1.money.pl/i/h/52/m321844.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/za;niebezpieczna;prace;za;staz;za;barborke;gornicy;straca;dodatki,87,0,1626711.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Wszystko o zarobkach górników. Pozazdrościć? _
_ _

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)