Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kwota wolna od podatku może być podniesiona do 8 tys. zł. Rząd chce uszczelnić CIT

5
Podziel się:

3 października rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT i podatku ryczałtowym, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Celem jest uszczelnienie CIT. Zmieni się również kodeks postępowania karnego.

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.
Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. (resket, Shutterstock)
bESVNupx

3 października rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT i podatku ryczałtowym, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Zmieni się również kodeks postępowania karnego.

Projekt przewiduje podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla osób osiągających dochód nieprzekraczający tej kwoty. W takim przypadku kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 tys. 440 zł. W przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł - 13 tys. zł (obecnie 11 tys. tys.) kwota wolna będzie stopniowo malała do 3091 zł, co pozwoli zmniejszyć podatek o 556,02 zł.

Podatnicy, których dochody przekroczą 13 tys. zł, ale będą niższe od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 tys. 528 zł), będą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł, czyli zmniejszą podatek o 556,02 zł. W przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 tys. 528 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł do zera przy dochodzie wynoszącym 127 tys. zł.

bESVNupz

Założono też podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych z ustawy o PIT. Chodzi o regulacje dotyczące: zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dopłat do wypoczynku. Zmiany mają dotyczyć też zwiększenia kwoty zwolnienia dla świadczeń otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego; uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Zaproponowano też podniesienie do 10 tys. 80 zł (z 9 tys. 120 zł) dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej.

Projekt wprowadza też roczny limit dochodów z tytułu najmu - w wysokości 100 tys. zł - do którego zastosowanie może mieć 8,5 proc. zryczałtowana stawka podatku. Nadwyżka dochodów z najmu powyżej tej kwoty będzie opodatkowana stawką 12,5 proc.

Rząd chce ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

Projekt zawiera ponadto przepisy, których celem jest - jak wskazano - ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców.

bESVNupF

Ministrowie omówią też we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje, że samorządowe organy podatkowe będą raportować resortowi finansów o podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

W uzasadnieniu do przygotowanej przez resort finansów zmiany napisano, że jej celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe, właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wybranych informacji o tych podatkach. Raporty miałby otrzymywać minister finansów. Jak wyjaśniono, obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku.

Kodeks postępowania karnego również się zmieni

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, na mocy której do polskiego prawa wprowadzony ma zostać mechanizm europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Dzięki END polski sąd - lub na przykład prokuratura - będą mogły wystąpić z wnioskiem do innego państwa Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu - czyli na przykład przesłuchanie świadka albo przekazanie dokumentów - który znajduje się w tym państwie. Analogicznie państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu, który znajduje się w naszym kraju.

bESVNupG

END został wprowadzony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z kwietnia 2014 r., termin jej implementacji upłynął w maju 2017 r. Projekt nowelizacji dostosowującej polskie prawo do tej dyrektywy przygotował resort sprawiedliwości.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, przed europejską dyrektywą funkcjonowała dwustopniowa procedura, zgodnie z którą "państwo musiało najpierw wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu, później zaś z odrębnym wnioskiem o jego przekazanie".

- Ponadto przepisy dotyczące przekazywania dowodów były rozdrobnione, kazuistyczne i nazbyt skomplikowane - dodano.

bESVNupH

- Dyrektywa ma zastosowanie m.in. do czasowego wydania osób, które są pozbawione wolności (...) Osoby pozbawione wolności objęte END mają być wydawane w celu złożenia zeznań w charakterze świadka lub dokonania z ich udziałem innej czynności procesowej. Nie będą to więc podejrzani i oskarżeni, wydawani w celu ścigania lub odbycia kary, których przekazanie możliwe jest wyłącznie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - wskazano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości dodało jednocześnie, że END będzie miał zastosowanie wyłącznie w sprawach karnych oraz części spraw wykroczeniowych - chodzi o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz wykroczenia przeciwko mieniu.

Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego - prace nad nowelizacją

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt zawiera przepisy o pomocy publicznej, które mają na celu umożliwienie udzielania wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym, bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania Komisji Europejskiej wsparcia stanowiącego dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.

Jak podkreśliło w uzasadnieniu Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt nowelizacji ma za zadanie dostosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej do warunków sformułowanych przez KE przy zatwierdzeniu "Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców".

bESVNupI

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji. Pomoc ta - jak zaznaczono w projekcie - ma umożliwić przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności lub umożliwić małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzenia działalności przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

W projekcie podkreślono, że wsparcie ze środków publicznych, poza formami już uregulowanymi(takimi jak zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności) może przyjąć, oprócz pożyczek, również inne formy, np.: dopłaty, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziałów w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcie obligacji.

Ministrowie zajmą się również śmieciówkami

Rząd zajmie się również projektem ustawy, który zakłada, że w związkach zawodowych będą mogły się zrzeszać osoby zatrudnione na podstawie tzw. śmieciówek. Chodzi o umowy o dzieło i umowy zlecenie. Według proponowanych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozwiązań, do związków zawodowych będę mogły należeć także osoby samozatrudnione.

Projekt ma realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., który orzekł wówczas, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne.

bESVNuqa
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(5)
anty
4 lata temu
Jak zwykle rząd dba o nierobów, zaś ci, którzy zarabiają nieco ponad minimalną krajową, dostają coraz większe kłody pod nogi! Coraz gorzej się żyje w tym kaczystanie!
ZK590
4 lata temu
administracji można podnieść płace, górnictwo można dotować, można utrzymywać a nawet rozdawać nowe przywileje bo budżet jest w świetnej kondycji ale na ustanowienie cywilizowanej kwoty wolnej od podatku jest nie możliwe. Tak samo z VAT-em. Wszystko super ale obniżyć wyjątkowo wysokiej stawki budżetu nie stać.
ZK590
4 lata temu
administracji można podnieść płace, górnictwo można dotować, można utrzymywać a nawet rozdawać nowe przywileje bo budżet jest w świetnej kondycji ale na ustanowienie cywilizowanej kwoty wolnej od podatku jest nie możliwe. Tak samo z VAT-em. Wszystko super ale obniżyć wyjątkowo wysokiej stawki budżetu nie stać.
bESVNuqb
manipulacja
4 lata temu
Mistrzowie manipulacji . W obietnicach wyborczych była kwota wolna od podatku w kwocie 8000 zł /rok , bez żadnego pułapu ograniczeń , a teraz będzie tylko dla tych co zarabiają brutto 667 zł /miesięcznie.. SKANDAL !! Dla przypomnienia w Niemczech podstawowa kwota wolna od podatku (Grundfreibetrag) w wysokości 8 820 euro przysługująca osobom w klasach podatkowych od I do IV. / Po przeliczeniu około 37 000 zł/
ja
4 lata temu
Z tymi 8000 zł rząd rżnie głupa