Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Piechociński: Postulaty związkowców są zbieżne z działaniami rządu

0
Podziel się

Wicepremier w liście nawołuje, żeby wyciągnąć do siebie ręce.

Piechociński: Postulaty związkowców są zbieżne z działaniami rządu
(Jan Bielecki/East News)
bErZtgid

Większość postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe jest przedmiotem bieżącej działań ze strony rządu i Ministerstwa Gospodarki - napisał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w liście do szefów trzech największych central związkowych.

Chodzi o postulaty wystosowane 11 września podczas ogólnopolskich dni protestu przez NSZZ _ Solidarność _, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

W petycji skierowanej do resortu gospodarki związkowcy żądali m.in. opracowania spójnej polityki przemysłowej, wspierania realnej sfery gospodarki, przywrócenia właściwej rangi polskiemu przemysłowi, pobudzania gospodarki, by tworzyły się nowe miejsca pracy. Związkowcy sprzeciwiają się też pakietowi klimatycznemu; chcą natomiast spójnej polityki energetycznej kraju z uwzględnieniem potencjału polskiego górnictwa.

bErZtgif

Odpowiadając w liście na te postulaty, Piechociński zauważył, że _ większość postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe jest przedmiotem bieżącej troski i działań ze strony rządu i Ministerstwa Gospodarki _. Według niego, fakt ich podniesienia przez stronę związkową wskazuje na daleko idący konsensus do priorytetów gospodarczych kraju.

Wicepremier podkreślił, że polska gospodarka potrzebuje stabilności, dialogu i porozumienia. _ Każdy z tych elementów jest na wyciągnięcie ręki. Tylko je wyciągnijmy - do siebie nawzajem _ - zaapelował.

Odnosząc się do każdego z postulatów zaznaczył, że rząd wspiera realną sferę gospodarki w znaczący sposób, zarówno finansowo, jak i regulacyjnie. Jednocześnie przypomniał, że jeśli chodzi o działania o charakterze finansowym, to bezpośrednie wsparcie w postaci pomocy publicznej podlega restrykcyjnym obostrzeniom w Unii Europejskiej. W Polsce przekazywane środki w tej postaci to około 1,5 proc. PKB.

Piechociński przypomniał też, że pomoc publiczna w Polsce częściowo ma postać projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Od początku uruchomienia programów z obecnej perspektywy finansowej do 8 września 2013 r. złożono 271,1 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 556 mld zł. Wicepremier wspomniał też o programie Inwestycje Polskie. Podał, że wartość tych inwestycji może sięgnąć 40 mld zł.

bErZtgil

Pisząc o wspieraniu gospodarki zaznaczył, że od lipca 2011 r. wprowadzono możliwość rejestracji działalności gospodarczej przez internet. Przypomniał również o funkcjonowaniu trzech ustaw: o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Odnosząc się do postulatu wzywającego do przywrócenia właściwej rangi polskiemu przemysłowi Piechociński podkreślił, że przemysł odgrywa kluczową rolę w naszej gospodarce. Zwrócił uwagę na rolę innowacyjności. Według niego, kluczowe jest zapewnienie właściwych instrumentów wsparcia polskich przedsiębiorstw na rzecz prowadzenia przez nie działalności innowacyjnej, w tym prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażania jej wyników. Wicepremier zapowiedział, że w przyszłej perspektywie finansowanej UE 2014-2020 zaplanowano m.in. wsparcie dla innowacyjnych projektów zainicjowanych przez przedsiębiorców.

Poinformował, że w Ministerstwie Gospodarki finalizowane są prace nad dokumentem dotyczącym przyszłej polityki przemysłowej w Polsce, w którym przeanalizowane zostaną silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z polskim przemysłem przetwórczym.

Piechociński podkreślił, że zgodnie z wielokrotnie prezentowanym stanowiskiem Ministerstwo Gospodarki sprzeciwia się jakimkolwiek próbom zmian w pakiecie energetyczno-klimatycznym, które mogłyby zwiększyć jego negatywne oddziaływanie na polski przemysł. Podał, że podejmowane są działania mające na celu zablokowanie propozycji Komisji Europejskiej sprowadzające się do wycofania z rynku części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jak również sprzeciwia się zmianom strukturalnym w Europejskim Systemie Handlu Emisjami.

bErZtgim

Wicepremier odniósł się także do postulatów dotyczących m.in. spójnej polityki energetycznej kraju, zamówień publicznych, restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutniczym oraz stworzenia krajowym zakładom energochłonnym takich samych warunków zakupu energii elektrycznej, jakie ma konkurencja w innych krajach UE.

Czytaj więcej w Money.pl

bErZtgiG
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)