Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wzrost PKB w Polsce. GUS podał najnowsze dane

0
Podziel się:

Opublikowane przed dwoma tygodniami dane mocno zaskoczyły. Dziś zostały potwierdzone.

Wzrost PKB w Polsce. GUS podał najnowsze dane
(Włodzimierz Wasyluk/Reporter)

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wzrost gospodarczy w Polsce w trzecim kwartale wyniósł 3,3 procent. Wynik jest zgodny z przewidywaniami ekspertów, którzy nie spodziewali się zmian w stosunku do wstępnych szacunków opublikowanych dwa tygodnie temu.

Aktualizacja 13:36

Pierwszy szacunek Głównego Urzędu Statystycznego pokazał, że Polska gospodarka w trzecim kwartale rozwijała się w w tempie 3,3 procent w ujęciu rocznym. Informacja ta pojawiła się 14 listopada. Wówczas było to spore zaskoczenie, gdyż ekonomiści spodziewali się wzrostu o 2,8 procent.

_ W III kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 pro. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc. _ - poinformował GUS w komunikacie.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego głównym czynnikiem wzrostu PKB w III kwartale 2014 r. był popyt krajowy. _ Utrzymał się negatywny, ale nieco słabszy niż w poprzednim kwartale, wpływ popytu zagranicznego _ - wyjaśnił GUS.

Licząc w ujęciu rocznym popyt krajowy w III kwartale 2014 r. był wyższy o 4,9 proc. (wobec 5,6 proc w drugim kwartale) w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., a inwestycje wzrosły o 9,9 proc. (wobec 8,7 proc w drugim kw.)

Zgodnie z danymi GUS spożycie ogółem w III kwartale 2014 r. było wyższe niż przed rokiem o 3,3 proc. , w tym wzrost spożycia indywidualnego wyniósł 3,2 proc., a wzrost spożycia publicznego wyniósł 3,5 proc.

_ Akumulacja brutto w III kwartale 2014 r. wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,9 proc.. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 18,8 proc. wobec 18 proc. przed rokiem _ - poinformował urząd.

GUS wyjaśnił, że wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., była wyższa o 3,1 proc. Natomiast wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,1 proc. a w budownictwie była wyższa odpowiednio o 3,2 proc.

_ Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,5 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 7,2 proc. Wartości dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. _ - napisał GUS.

Według urzędu wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2014 r. wzrosła w skali roku o 1,8 proc.

Licząc w ujęciu kwartalnym wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2014 r. wzrosła realnie o 0,8 proc. Wzrost w przemyśle wyniósł realnie 0,4 proc., w budownictwie 0,6 proc., w handlu i naprawach 0,8 proc. w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła 2,3 proc., a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej 2,5 proc.

W porównaniu z poprzednim kwartałem wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wzrosła o 0,6 proc.

Popyt krajowy w III kwartale 2014 r. wzrósł realnie o 1,2 proc. Spożycie ogółem wzrosło realnie o 0,9 proc., spożycie indywidualne wzrosło realnie o 1 proc. Akumulacja wzrosła realnie o 1,4 proc., a nakłady brutto na środki trwałe o 2,3 proc.

To dobre dane na tle całej Unii Europejskiej. Według Eurostatu gospodarka wspólnoty w trzecim kwartale urosła o 1,3 procent rok do roku.

Zobacz, w jakim tempie rosła polska gospodarka w ostatnich trzech latach Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Deflacja dobra dla gospodarki

- _ Konsumpcja prywatna nawet nieznacznie przyspieszyła, co pokazuje, że sektor gospodarstw domowych jest w dobrej kondycji. Niewątpliwie sprzyja temu poprawa na rynku pracy i ujemna inflacja, która zwiększa siłę nabywczą zarabianych przez nas pieniędzy. W związku z tym w naszym przypadku ta inflacja nie ma skutków negatywnych, tylko pobudza konsumpcję _ - tłumaczy główny ekonomista banku Millenium, Grzegorz Maliszewski.

Pozytywnie zaskoczyły także inwestycje. -_ Ich dynamika przyspieszyła w drugim kwartale do niemal dziesięciu procent. To byłą spora niespodzianka w kontekście danych wskazujących na spadek inwestycji w budownictwie. Natomiast w skali całej gospodarki inwestycji wzrosły. To sugeruje, że firmy zwiększały inwestycje w maszyny i urządzenia. To bardzo dobry znak, bo nawet przy gorszych perspektywach co do otoczenia wewnętrznego, firmy w dalszym ciągu inwestowały _ - wyjaśnia Maliszewski.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska zaznacza, że w III kwartale wzrost był nieco wolniejszy niż w drugim, kiedy wyniósł 3,5 procenta. - _ Oznacza to, że po trzech kwartałach tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 3,4 procenta _- mówi Dmochowska.

Stabilizację widać od jakiegoś czasu - podkreśla Halina Dmochowska: _ Dane, którymi obecnie dysponujemy, potwierdzają utrzymywanie się od czwartego kwartału ubiegłego roku dość stabilnego, umiarkowanego wzrostu tempa gospodarczego w granicach 3 - 3,5 procenta. _

Z kolei ekonomista Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu uważa, że najnowsze dane GUS pokazują, że wzrasta poziom optymizmu wśród przedsiębiorców.

_ Wstępne dane GUS dotyczące wzrostu gospodarczego w III kw. br. są potwierdzeniem dobrej kondycji polskiej gospodarki, sygnalizowanej dwa tygodnie temu przez tzw. szybki szacunek PKB (...). Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od II kw. 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (kw/kw, wg danych odsezonowanych), rosnąc w tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw), nieznacznie tylko poniżej długookresowej średniej. Wyższe tempo wzrostu gospodarczego to w głównej mierze zasługa popytu krajowego, zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego, który wyraźnie zyskał na sile w tym roku _ - poinformowało MF w komentarzu.

Według resortu wysoka dynamika inwestycji ogółem, przy nieco słabszej dynamice wartości dodanej w budownictwie (i generalnie słabym wzroście produkcji budowlano-montażowej) - to najprawdopodobniej efekt wysokiego wzrostu inwestycji w maszyny i urządzenia oraz środki transportu, tj. nakładów ponoszonych przez sektor prywatny. Przypuszczenia te potwierdza m.in. wysoka dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw.

_ Przyspieszeniu realnego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej sprzyja z kolei poprawa sytuacji na rynku pracy oraz rekordowo niska inflacja, co łącznie przekłada się na wyższą dynamikę realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Wyniki gospodarki polskiej za trzy kwartały br. wskazują, że w całym 2014 r. realny wzrost PKB będzie zgodny z prognozą zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (3,3 proc. - PAP) _ - oceniło MF.

Według Adama Antoniaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wzroście PKB i jego strukturze nieco ograniczają obawy o spowolnienie gospodarcze.

_ Gospodarka zaskakująco dobrze poradziła sobie z niekorzystnymi czynnikami globalnymi. Ograniczenia w handlu zagranicznym między UE a Rosją, embargo na eksport niektórych produktów żywnościowych do Rosji oraz niekorzystna sytuacja sektora przemysłowego w Europie nie miały większego negatywnego wpływu na wyniki gospodarcze w Polsce _ - zaznaczył Antoniak.

Według niego akcent polityki monetarnej ponownie przesunie się teraz w kierunku inflacji, bowiem mające obecnie miejsce spadki cen ropy grożą wydłużeniem się okresu deflacji w Polsce. _ Co więcej, mogą przełożyć się na poluzowanie polityki monetarnej przez główne banki centralne, co potencjalnie mogłoby umocnić złotego, zwiększając ryzyko długotrwałej deflacji. W scenariuszu bazowym zakładamy, że RPP obniży stopy procentowe o 25 pb w marcu 2015 r. _ - poinformował Antoniak.

Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek uważa, że struktura wzrostu gospodarczego wskazuje, że gospodarka polska jest stabilna i silna na tle innych gospodarek UE. Według niej sytuacja na rynku pracy - niezbyt wysoki, ale stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i całkiem pokaźny wzrost wynagrodzeń - pozytywnie wpływa na nastroje konsumentów, którzy zwiększyli spożycie o 3,2 proc.

Starczewska-Krzysztoszek podkreśliła, że dobrze w III kw. radził sobie polski przemysł, mimo że dość istotna część jego kontrahentów funkcjonuje na słabo rosnących rynkach europejskich.

_ Trzeci kwartał był świetny dla transportu i gospodarki magazynowej - wartość dodana brutto wzrosła w tym sektorze o 7,2 proc. Oznacza to, że firmy transportowe poradziły sobie z efektami sankcji nałożonych przez UE na Rosję, a także z konsekwencjami embarga rosyjskiego, które zmniejszyło popyt na usługi transportowe. Jednak ten ponad 7-proc. wzrost wydaje się w głównej mierze efektem rozwoju działalności związanej z magazynowaniem i przechowywaniem towarów, a także z rozwojem e-handlu, który zdecydowanie zwiększa zapotrzebowanie na usługi pocztowe i kurierskie _ - oceniła ekonomistka.

Również ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski sądzi, że polska gospodarka wciąż jest w fazie ożywienia. Jego zdaniem ożywienie to jednak zostało osłabione, głównie na skutek działania czynników zewnętrznych - stagnacji w strefie euro i konfliktu na Wschodzie.

_ Warto jednak podkreślić, że spadające ceny ropy naftowej pozwalają nieco optymistyczniej ocenić perspektywy przyszłego wzrostu gospodarczego. Tańsza energia pozytywnie oddziałuje na stronę podażową, podczas gdy popyt stymulowany jest przez wynikający z deflacji - połączonej z poprawą sytuacji na rynku pracy - wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych _ - dodał Kozłowski.

Czytaj więcej w Money.pl

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)